Assessment & Development

Bij SBS Skill BuilderS is een assessment center een kwalitatieve en op maat gemaakte combinatie van psychotechnische screening, simulatie-oefeningen en een diepgaand competentie- of gedragsgericht interview. In de (unieke) combinatie schuilt de kracht om een waarheidsgetrouwe en sluitende inschatting te maken van het actuele competentieniveau van een kandidaat/medewerker, conform een vooraf in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld competentieprofiel.

Assessment centers worden meestal ingezet om hier-en-nu een beslissing te nemen (vb. extern advies bij selectie, keuze tussen verschillende interne kandidaten, toekennen van certificaten,...).

Bij development center ligt de focus eerder op persoonlijke ontwikkeling en het bieden van groeikansen aan de individuele medewerker/kandidaat. Aanvullend op het actuele competentieniveau wil een development center immers klaarheid scheppen in het potentieel, de professionele aspiraties, de leercurve,... van het individu. Dit om gerichte coaching en opleidingskansen te kunnen bieden aan het individu, alsook om vanuit de organisatie op een gefundeerde wijze aan successieplanning, managementontwikkeling.,... te kunnen doen.

Voor wie?

Alle organisaties die een duidelijk zicht willen krijgen op de competenties en talenten van hun mensen, zowel bij instroom als doorstroom.

Contact

Olivier Van Den Broecke
Maaldreef 51
9320 Nieuwerkerken-Aalst
Tel: +32 53 85 05 65
e-mail: olivier@skillbuilders.be