Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/iStock-863689172.jpg
Inzicht

Empowerment, een no-brainer?

De meeste van onze klanten dragen empowerment hoog in het vaandel. Ook bij Skill BuilderS maakt empowerment deel uit van de bedrijfscultuur, die we intern en extern uitdragen. Zelf hebben we het altijd gezien als een natuurlijke vorm van ontvoogding waarbij een medewerker naar meer autonomie en verantwoordelijkheid groeit. Maar is empowerment voor iedereen evident en zijn er voorwaarden nodig die ingevuld moeten worden om van succesvol empowerment te kunnen spreken? Steven Van Mol, Leadership expert bij Skill BuilderS, geeft zijn kijk op de zaken.

'Groot was mijn verbazing toen een klant onlangs leiderschap op basis van empowerment in twijfel trok. Zijn overtuiging was dat de topdown-aanpak net  tot successen geleid had…
Getriggerd ging ik op zoek naar academisch materiaal dat de vele voordelen van empowerment onderbouwt. Zo kwam ik terecht bij onze collega Saskia Poelmans, burn-out coach en psycholoog. Al gauw ontstond een boeiende dialoog tussen een meer academische en een meer volg-nu-maar je buikgevoel kijk.'

Wat zijn de grootste voordelen?

Als empowerment slaagt, gaan veel indicatoren omhoog: de jobtevredenheid stijgt, evenals de betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie. Het verloop daalt dan weer. Medewerkers gaan ook wel echt beter presteren en grensoverschrijdend samenwerken, ook buiten de strikte grenzen van hun job. Dan lijkt het toch wel evident om voluit voor empowerment te gaan? Euh ja… als je ook  de voorwaarden wil vervullen…

Voorwaarden voor succesvol empowerment

 1. Zorg voor autonomie. Wanneer men denkt aan empowerment dan denkt men vaak aan autonomie. Oftewel de mate waarin je medewerkers vrijheid geeft om hun job uit te voeren op we wijze die zij willen. Autonomie is daarbij veel meer dan de kleur van de kaften mogen kiezen of de smaak van de thee. Autonomie is medewerkers de bankkaart van de zaak geven en zelf naar de winkel laten gaan. Autonomie is niet alleen een medewerker de vrijheid geven om de job van thuis uit te voeren, maar ook zonder controle ervan uit gaan dat deze persoon zijn job even goed zal doen van thuis uit. Autonomie en vertrouwen gaan hand in hand. 
  Tegenover deze autonomie staan te behalen objectieven en resultaten. Een mooie tool hiertoe is de managementtrechter van Jef Clement. Hierbij gaan medewerkers op zoek naar oplossingen, binnen een aantal vooropgestelde criteria.
   
 2. Verhelder de purpose. Waarom doen we wat we doen? Hoe beter de fit tussen de waarden en drijfveren van de medewerkers en het bedrijf, hoe meer empowerment. Empowerment start dus al bij de selectie van jouw medewerkers door niet enkel op zoek te gaan naar de persoon met de juiste kwaliteiten en vaardigheden, maar ook op zoek te gaan naar die waardenfit. Als we het hebben over purpose dan gaan we nog een stapje verder met de vorige voorwaarde, autonomie. 
   
 3. In plaats van medewerkers zelf te laten beslissen over hoe ze de doelstellingen van het bedrijf waarmaken, geef hen ook inspraak in het bepalen van de doelstellingen. Zo heb je meteen buy-in en creëer je nog meer betrokkenheid.
   
 4. Kom met medewerkers tot een gedeeld perspectief: Zien medewerkers hun bijdrage in het groter geheel, hun specifieke bijdrage? Zeker in een groter bedrijf of een bedrijf waarin medewerkers verspreid zitten over verschillende locaties is dit een uitdaging. Ze zien niet altijd het effect van hun werk op dat van een collega. Ook bij Skill Builders is dit een uitdaging. Daarom draaien nieuwe career counselors bijvoorbeeld in de eerste weken even mee op de joblinkcel, het administratieve en ondersteunende hart van de organisatie. 
   
 5. Versterk de competenties: Hoe groter de ervaring en ontwikkelde competenties in het specifieke domein, hoe beter een medewerker met autonomie om kan en hoe makkelijker het is om vertrouwen te geven. Uit onderzoek blijkt dat de effecten van empowerment positiever zijn bij medewerkers die al een hoger competentieniveau opgebouwd hebben. Daarbij lijken niet alleen de objectieve competenties een rol te spelen, maar ook hoe de medewerker zichzelf evalueert. 

Dus empowerment, een no-brainer? 

Als we kijken naar de positieve uitkomsten ervan zeker en vast! 

Maar stel jezelf eerst volgende vragen:

 • Ben ik klaar om los te laten? Om vertrouwen te geven?
   
 • Kan ik medewerkers inspireren met de purpose van mijn bedrijf? Durf ik mezelf laten inspireren in mijn purpose door mijn medewerkers? Zijn onze leidinggevenden klaar om de brug te bouwen met de persoonlijke purpose van de medewerker?
   
 • Ben ik bereid om zo transparant mogelijk te zijn?
   
 • Is iedereen bereid om naast de vrijheid ook de verantwoordelijkheid te dragen? Hebben we  de nodige competenties om dit in grote autonomie te doen?

Ontdek Stevens artikel ook in #ZigZagHR

0

Wil je hierover graag van gedachten wisselen? 

Wij luisteren graag.

Aarzel niet en contacteer Steven Van Mol, Leadership expert.

Ontdek ook onze oplossingen binnen Talent & Organisatie-ontwikkeling.

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Training met impact: het belang van leerengagement

Het belang van leerengagement

Inzicht

'Hoe leren mensen?' Bij Skill BuilderS staan we hier regelmatig bij stil. In onze trainingen en workshops houden we regelmatig de vinger aan de pols en bekijken kritisch waar we het leerproces nog kunnen optimaliseren. Onderzoek naar hoe mensen leren, staat bovendien niet stil, en wij dus ook niet. Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, licht toe. 

Is verandering zo moeilijk?

Is gedragsverandering moeilijk?

Inzicht

Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag? Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? Kathy Van Deun, trainer, coach en gedragsveranderaar, licht in onderstaand inzichtsartikel toe dat veranderen een leerproces is, met vallen en opstaan.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor