Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/leadership.jpg
Inzicht

Vindt gevoel haar plek in onze organisaties?

In dit tweede artikel over plek onderzoekt Steven Van Mol, Leadership expert, hoe het uiten van gevoel binnen organisaties nieuwe inzichten oproept. Hoe het niet uitspreken van gevoel tot vervormingen leidt. Hoe gevoel leidt tot betere beslissingen en een groter draagvlak. En uiteindelijk betere resultaten.

Gevoel versus rationeel denken

De mens is begenadigd met een prefrontale geest, die toelaat om zaken af te wegen. Zich nieuwe denkkaders eigen te maken. Voortdurend te leren en te evolueren. Buiten de kaders te denken. Een afgewogen beslissing te nemen. Prachtig toch? Alleen functioneert die prefrontale geest pas optimaal in een stresslage omgeving. Als mensen zichzelf mogen zijn.

Samen rationeel tot beslissingen komen vraagt tijd en dialoog. Net die tijd lijkt er niet meer te zijn. "We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan", zong van Veen al in 1979. Dialoog eist vraagstelling en luisterbereidheid. Tel eens de vragen die in een gemiddeld management team gesteld worden.

Stress legt de prefrontale rationele geest plat. Mensen staan maar in hun kracht wanneer ze in een vergadering hun plek hebben. Wanneer ze mogen aarzelen. Ruimte hebben om woorden te vinden. Als ze ook mogen zeggen wanneer ze zich onzeker, blij of kwaad voelen.

Waarom jaagt gevoel nog zo veel management teams in een kramp?

Vooral als het gaat over minder makkelijke gevoelens, zoals verdriet, onzekerheid, zich niet begrepen of aanvaard voelen. Of de angst om "dom" over te komen, als we niet onmiddellijk mee zijn. Kleine, goedbedoelde duwtjes, als "Allez, versta je dat nu niet?".

In onze aanbidding van de ratio hebben we veelal gevoel afgevoerd. Maar net een gevoel dat niet uitgedrukt kan/mag worden, wordt een emotie. 

Gevoel als raadgever

Ons gevoel signaleert ons wanneer een rationeel genomen beslissing niet goed lijkt te voelen. Vaak blijkt dan achteraf dat we in al onze schijnbare rationaliteit toch bepaalde informatie gemist hebben.

Ons gevoel vertelt ons ook wanneer "iets" in de groepsdynamiek niet lijkt te kloppen. Wanneer deelnemers professionele façades opbouwen. Of het geloof bij bepaalde teamleden ontbreekt.

De magie van het uiten van het gevoel

Als we ons gevoel uiten, activeren we de vertrouwenslaag uit het samenwerkingsmodel van Patrick Lencioni. We tonen onze kwetsbaarheid, onze authenticiteit. We moeten niet meer doen "alsof we het antwoord weten".

Managers kunnen dan aangeven met welke onzekerheden ze worstelen. Medewerkers kunnen uiten waarover ze wakker liggen. CEO's en andere C's die geacht worden "het" te weten, mogen ook hun twijfels tonen. Partners kunnen eerlijk zijn met mekaar.

Elke keer dat dit gebeurt, ontstaat magie: Mensen tonen begrip en empathie, zin om te luisteren en samen te creëren. Samen succesvol te zijn.

De leider gaat eerst

Ook hier gaat de leider eerst. Hij/zij zet de toon. Door dit te doen creëert hij/zij de ruimte voor anderen om ook open te zijn. De leider moedigt ook anderen hierbij aan. Door hen te bedanken wanneer ze zich kwetsbaar tonen. Sterke, emotionele teamleden gaan hierbij voorop.

Voor de leider is het vaak een proces van vallen en opstaan. En als het misgaat... leert hij/zij open te zijn over zijn/haar gevoel... in alle kwetsbaarheid.

Meer en meer leiders nemen het vandaag ook op in hun teamcharter: ieder moet kunnen zeggen wanneer hij/zij het niet eens is, of er zich niet goed bij voelt. En zo krijgt gevoel toch voetje bij voetje haar plaats in onze organisaties...

Meer info over onze visie op leadership?

Contacteer ons

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Training met impact: het belang van leerengagement

Het belang van leerengagement

Inzicht

'Hoe leren mensen?' Bij Skill BuilderS staan we hier regelmatig bij stil. In onze trainingen en workshops houden we regelmatig de vinger aan de pols en bekijken kritisch waar we het leerproces nog kunnen optimaliseren. Onderzoek naar hoe mensen leren, staat bovendien niet stil, en wij dus ook niet. Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, licht toe. 

Is verandering zo moeilijk?

Is gedragsverandering moeilijk?

Inzicht

Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag? Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? Kathy Van Deun, trainer, coach en gedragsveranderaar, licht in onderstaand inzichtsartikel toe dat veranderen een leerproces is, met vallen en opstaan.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor