We blijven geconnecteerd,
persoonlijk zoals altijd,
digitaal nog meer dan vroeger

Ontdek onze digitale oplossingen

Uw bedrijf in transformatie?

Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

Development center

“Ik wil de capaciteiten en ontwikkelingsgebieden van mijn medewerker kennen om toekomstgericht beslissingen te maken” 

Welke kandidaat wil je screenen?

Development center op maat

Met een development center boort u het potentieel van een (kandidaat-)medewerker aan en verrijkt u uw organisatie. Krijg helder, genuanceerd advies en zicht op evolutie.

Een development center op maat geeft u

 • Een helder advies over sterktes en ontwikkelingspunten van een (kandidaat-)medewerker
 • Een genuanceerd beeld als aanzet voor verdere groei: geen zwart/wit eindoordeel dus
 • Zicht op leerbereidheid en -vermogen door de evolutie tijdens of na het traject te tonen
0

De voordelen van een development center?

Met een development center boort u het potentieel van een (kandidaat-)medewerker aan en verrijkt u uw organisatie. Krijg helder, genuanceerd advies en zicht op evolutie.

Een duidelijk beeld van de talenten en het potentieel van een persoon, wat mogelijk kansen schept in andere rollen waar u of de kandidaat nog niet aan dachten

Een boeiend leermoment voor de kandidaat die zichzelf beter leert kennen, zicht krijgt op zijn/haar ontwikkelingspunten en zich gericht kan voorbereiden op een specifieke rol.

Een optimale inzet van uw interne talentenpool, waarbij u mensen langer gemotiveerd aan boord houdt. Van kapitaal belang in de huidige war for talent!

0
50-50

Een greep uit onze tools

We geven u alvast een eerste blik op de tools die wij gebruiken voor een development center. Deze lijst is niet exhaustief, waarbij we steeds marktonderzoek uitvoeren naar nieuwe innovatieve tools. Indien u hier meer informatie over wenst, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.  

1
Psychotechnische proeven
 • Zelf-assessment

Een vragenlijst die peilt naar de zelfkennis en zelfbewustzijn van de kandidaat. De kandidaat wordt gevraagd om te rapporteren over de eigen sterktes, ontwikkelingspunten, waarden, drivers en voorkeuren.
 

 • Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheid karakteriseert een persoon en is relatief stabiel over tijd. Om een globaal beeld te krijgen van de persoonlijkheid van de kandidaat, opteren wij voor een valide persoonlijkheidstest. Wij hanteren hiervoor persoonlijkheidstesten die gebaseerd zijn op het Big Five persoonlijkheidsmodel.

 • Intelligentietesten

Intelligentie is een goede voorspeller voor talrijke competenties. Om dit in kaart te brengen beschikken we over diverse testen om dit optimaal in kaart te brengen, afgestemd op functie en de verwachtingen. Intelligentietesten heb je in verschillende soorten en maten. Afhankelijk van de noden van de specifieke functie, wordt een specifieke intelligentietest afgenomen.

 • Testen van specifieke competenties

Er bestaan talrijke testen om verschillende competenties op een psychotechnische manier te meten. Hiervoor werken wij steeds met valide en betrouwbare testen, waarbij wij steeds met een kritisch oog onze gebruikte tools blijven benaderen.
Daarnaast voeren wij ook voortdurend marktonderzoek uit om de meest valide en betrouwbare testen aan onze klanten te kunnen aanbieden.

Postbakoefening (simulatieoefening)

Een postbakoefening wordt ook wel eens een in-basket oefening genoemd. De kandidaat wordt geplaatst in een specifieke rol binnen een fictieve organisatie. Hij/zij ontvangt de context die belangrijk is om de organisatie te begrijpen en zich hierin te kunnen bewegen. Daarnaast krijgt hij/zij een specifieke opdracht: een volle mailbox behandelen en actiegericht oplossingen aanbieden voor de problemen die hierin geformuleerd worden. Dit moet hij/zij doen binnen een afgelijnde tijdsperiode.

Gespreksoefening (simulatieoefening)

Een gespreksoefening plaatst de kandidaat in een fictieve, maar waarheidsgetrouwe, situatie. Hij/zij gaat in dialoog met de rollenspeler, waarbij de vastgestelde competenties worden getriggerd. 

Vervolgens worden de motieven en het gestelde gedrag van de kandidaat extra gekaderd in een nabespreking.

Voorbeelden van mogelijke gesprekken:

 • Commercieel gesprek: kandidaat dient bij een klant een deal te sluiten. 
 • Leidinggevend gesprek: kandidaat gaat in overleg met een medewerker over een specifiek probleem die zich voordoet
Business case (simulatieoefening)

Binnen een fictieve organisatie wordt de kandidaat geconfronteerd met een structureel en/of strategisch probleem. De kandidaat krijgt vervolgens gelimiteerde tijd om een plan van aanpak te ontwikkelen om dit probleem op te lossen. Doorgaans wordt gevraagd om dit plan van aanpak uiteindelijk voor te stellen aan de hand van een presentatie, waarna de assessoren ten slotte nog tijd nemen om kritische vragen te stellen over de oplossing en aanpak van de kandidaat.

Criteriumgericht interview

Een semigestructureerd diepte-interview om meer informatie te krijgen over de kandidaat. Door valide interviewtechnieken (vb. STARR-methode) wordt de kandidaat gevraagd naar o.a.  werk gerelateerde situaties die een gedetailleerd beeld bieden van de competenties die de kandidaat binnen deze situatie aanwendt.
Binnen dit interview nemen we ook de tijd om de fit met uw organisatie uit te diepen. We doen dit aan de hand van zijn/haar waarden, normen en visie. Ten slotte vinden we het belangrijk om de motivatoren en ambities van de kandidaat te bespreken binnen dit interview.

Grijs
0
1

Aanvullende opties bij een development center

1

360° Feedback

Een breder ontwikkelingsgericht proces bieden we graag aan in de vorm van een 360° feedback aanpak. Via een brede informatieverzameling krijgen u en uw medewerker een volledig en genuanceerd beeld van de sterktes en mogelijks blinde vlekken van uw medewerker. Om deze informatie te verzamelen, betrekken wij verschillende respondenten met andere invalshoeken. We vragen hierbij de feedback van o.a. leidinggevenden, collega’s, klanten, leveranciers, etc.  Door de verschillende visies, wordt een mogelijke gekleurde feedback gladgestreken. Voor meer informatie rond deze aanpak, staan onze experts graag voor u klaar. 

Coaching

U ontving het rapport van het development center, wat nu? SBS Skill BuilderS biedt u graag de nodige tools aan om met het resultaat van het development center aan de slag te gaan. Via een coaching traject krijgt uw medewerker de kans om met een expert-coach actief en constructief te werken rond de ontwikkelingspunten en sterktes die ontdekt werden. 

Certificering

Wanneer u de ontwikkeling van uw medewerkers koppelt aan een opleiding, bieden wij graag de mogelijkheid tot certificering aan. Hierbij gaan wij op een objectieve manier na of de opleiding de juiste impact heeft gehad op de beoogde competenties. Via kennistesten en/of simulatie-oefeningen kan de medewerker dan een certificering behalen van de opleiding die hij/zij gevolgd heeft.  

Wit
0

Ons proces

0
Intake
 • Huidige situatie medewerker: we bespreken graag met u de huidige functie die de medewerker bekleedt en de context waarin hij/zij vandaag werkt. Zijn er reeds toekomstgerichte stappen bekend?
 • Visie toekomst: Met welke reden wordt het development center aangevraagd? Welke aspecten worden graag teruggezien in het development center?
 • Aandachtspunten: zijn er expliciete aandachtspunten bij de medewerker die u graag geobserveerd wenst? Deel het ons mee in de intake.
 • Aan de hand van deze informatie en een uitgebreid competentiewoordenboek stellen wij een competentiegrid met bijpassend testprogramma samen. We gaan vervolgens graag met u in overleg of deze voldoet aan uw verwachtingen.

 

Planning
 • Contact met kandidaat door SBS Skill BuilderS.
 • Mogelijkheid voor kandidaat om zelf het geschikte tijdstip te plannen via een online planningstool.
 • Afspraak binnen 14 dagen, met respect voor uw interne deadlines.
 • Kandidaat ontvangt alle informatie die hij/zij nodig heeft om zich voor te bereiden op dit development center.

 

Uitvoering development center
 • Face to face of digitaal: naar uw voorkeur.
 • Persoonlijk en mensgericht onthaal door verantwoordelijke assessor.
 • Testprogramma: via verschillende psychotechnische proeven en simulatieoefeningen worden de vooropgestelde competenties getriggerd en gemeten.
 • Development center wordt steeds afgesloten met een criteriumgericht interview.

 

Rapportering
 • Observaties worden via valide methode neergeschreven tot een kwalitatief rapport.
 • Uitgebreid ontwikkelingsgericht advies met oog op huidig en toekomstgericht functioneren.
 • U verkrijgt een diepgaand en genuanceerd rapport binnen 3 werkdagen na het assessment- of development center.
Feedback & Evaluatie
 • Skill BuilderS blijft na oplevering van het rapport voor u beschikbaar voor vragen, advies en expertise.
 • Skill BuilderS biedt de mogelijkheid om feedback te verzorgen aan uw kandidaat.
 • We evalueren graag het proces om na te gaan of uw verwachtingen zijn ingelost. Op die manier werken wij graag aan ons partnership.
1
1
Onze klanten getuigen

Getuigenis Publicis Groupe

Publicis Groupe

Doorheen de dag werd ik uitgedaagd in moeilijke situaties die mij uit mijn comfort zone lokten. In één dag werden mijn sterktes en aandachtspunten getriggerd in verschillende stresssituaties. Tijdens de verschillende simulatie-oefeningen sta je er niet zo bij stil, maar tijdens de rit naar huis besef je pas hoe intens die dag werkelijk is. 

Het resultaat van deze dag verkreeg ik in een rapport waarin mijn sterke- en werkpunten werden toegelicht. Tijdens een feedbackmeeting, waarbij de assessor en andere stakeholders aanwezig waren, werden deze punten meer in detail toegelicht. Uiteindelijk leerde ik veel bij over o.a. de valkuilen van mijn sterktes en het groeitraject dat ik nog kan afleggen.

 

Welke kandidaat wil je screenen?

Wat wil je meten?
Wat is het doel van de assessment

Reeds klant?

Onder constructie

Log in

0
67-33
Grijs

Waarom kiezen klanten voor Skill BuilderS

Ontdek

0

Ontdek ons
assessment center

Ontdek

0
50-50
Grijs

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor