Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Fade%20banner-01_0.png

Ons Care for Talent team

Inhoudelijke experten die mee je welzijnsstrategie uittekenen en 67 coaches die doorleefde oplossingen bieden voor jouw welzijnscultuur. Dat is ons team.

Strategische experten

Wens je strategisch advies? Deze experten staan voor je klaar:

0

Neleke De Poorter

Neleke werkte een tiental jaar in ondersteunende functies. Dat deed ze graag, maar bij Skill BuilderS vond ze haar thuis en daarmee ook haar roeping: in co-creatie meerwaarde creëren voor organisaties en medewerkers, o.a. door resultaat- en mensgerichte loopbaanbegeleiding en outplacement.

Neleke zorgt voor persoonlijk advies aan bedrijven die zoeken naar extra ondersteuning voor hun medewerkers.

0
67-33

Stanislas Van Waesberghe

Midden 2019 startte Stanislas als career counsellor bij Skill BuilderS. Het begeleiden van werkzoekenden combineerde hij al vrij snel met de taak van assessor 'ervaringsbewijs'. In 2021 ging hij binnen Skill BuilderS aan de slag als jobcoach waar hij enerzijds dagelijks in dialoog was met werkgevers om stageplaatsen te vinden voor werkzoekenden en waar hij anderzijds de werkzoekenden tijdens deze stages maximaal ondersteunde en begeleidde. Sinds november 2023 is Stanislas overgestapt naar het Care for Talent team als Coordinator binnen het team.  

Samen met Neleke en Samra reikt Stanislas oplossingen aan bedrijven aan om hen te helpen een doordacht en future proof Care for Talent beleid te ontwikkelen en succesvol uit te rollen. Want in een wereld in verandering zijn welzijn en werkgeluk een absolute prioriteit!

0
67-33
midden

Samra El Boukri

Samra startte haar carrière als coach bij Skill BuilderS en begeleidde hierbij werkzoekenden naar een gepaste job op de arbeidsmarkt. Daarna stapte ze over naar het team Care for Talent waar ze als projectmedewerker aan de slag is.

Samra zorgt voor de nodige ondersteuning, opvolging en het plannen en organiseren van projecten binnen het Care for Talent team en houdt ervan om discreet, mens- en resultaatgericht te handelen. 

0
67-33
midden

Een team van welzijnscoaches

Voor de welzijnstrajecten en re-integratie schakelen we ons team van 67 welzijnscoaches in, waaronder diverse klinisch en bedrijfspsychologen. Ze weten wat welzijn, burn-out en re-integratie inhouden, zijn op de hoogte van het huidige wettelijke kader en werken zich snel in je organisatie in.

Binnen dit team zetten we actief in op kennisdeling en kruisbestuiving tussen diverse achtergronden en generaties om innovatie te bevorderen. Onze teamleden zijn zelf bewust bezig met hun welzijn en komen met doorleefde oplossingen.

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Blue zone ook op de arbeidsmarkt

Maak van jouw organisatie een ‘blue zone’ op de arbeidsmarkt

Inzicht

Onderzoek van professor Eva Geluk toonde het al aan: werknemers en werkgevers zijn het met elkaar eens dat welzijn een gedeelde verantwoordelijkheid is. Bovendien blijken heel wat werkgevers bereid om (nog) meer in te zetten op welzijn. Echter met de teller op 500.000 langdurig zieken, waarvan ook een steeds toenemend aantal mensen met een burn-out, kan je je afvragen waarom het resultaat van al die investeringen uitblijft. Saskia Poelmans, psycholoog en stress & burn-outcoach, gaat op onderzoek.

Burnout

Gaslighting bij burn-out

Inzicht

De term ‘medical gaslighting’ of het minimaliseren of ontkennen van de klachten van een patiënt door de behandelend arts waardoor de patiënt aan zichzelf gaat twijfelen, duikt de laatste tijd vaker op. Is het een modewoord of een veelvoorkomend probleem? Onze collega Saskia Poelmans, psychologe en stress & burn-outcoach, licht verder toe.

Contacteer ons

Jouw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor