Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner10.jpg
Oplossing

Wellbeing

Absenteïsme, stress, vitaliteit, flexibel werken, een mix van generaties enz.: met onze maattrajecten zet u concrete stappen naar een resultaat- en mensgerichte welzijnscultuur

Klinken één of meer van deze uitdagingen herkenbaar?

  • Hoe pakt u langdurige afwezigheden van medewerkers aan?
  • Hoe reduceert u stressfactoren en leert u uw mensen ermee omgaan?
  • Hoe geeft u flexibel werken vorm en hoever wil u daarin gaan?
  • Hoe draagt u bij tot een gezonde work-life balance voor uw medewerkers?
  • Hoe houdt u het werk voor oudere collega’s zinvol en werkbaar?

Mist u expertise in deze domeinen en wil u snel vooruitgang boeken? Reken op ons.

Welzijn: waaier van topics

Na een analyse van uw uitdagingen en toekomstbeeld stellen we een maattraject voor waarbij we putten uit workshops en/of begeleiding in tal van topics. Enkele voorbeelden:

Absenteïsme

Het aantal langdurig afwezigen in België blijft stijgen, met zware impact op werkgever, medewerker en maatschappij. Leer hoe u een duurzaam absenteïsmebeleid uitwerkt met een evenwicht tussen preventie (werkbaar werk) en reactieve opvolging. Het doel? Het ziekteverzuim verlagen.

Stressbeheer

Werkgerelateerde stress ontstaat als de eisen die u stelt aan medewerkers groter zijn dan hun vermogen om eraan te voldoen. De oorzaak kan liggen bij de mens en/of de organisatie. Met een geïntegreerd stressactieplan dat focust op preventie, beheersing en herstel brengt u terug rust en evenwicht in de organisatie.

Gezond leven en werken

Te veel werk, te weinig werk, werk dat onder iemands capaciteiten ligt, spanningen tussen collega’s, onduidelijke afspraken: dit alles ondermijnt het welzijn van uw mensen. Ontdek hoe u dat welzijn gericht bevordert zodat medewerkers zich beter in hun vel voelen en minder vatbaar zijn voor stress, ziekte en burn-out.

Engagement

Bevlogen, betrokken medewerkers hebben een hart voor hun job en bedrijf. Ze werken met passie, leveren hoge kwaliteit en ontpoppen zich tot waardevolle ambassadeurs. Wij tonen hoe u engagement versterkt door mensen in hun kracht te zetten, energielekken weg te nemen en hen te helpen om hun talenten te ontplooien.

Flexibel werken

De wet Werkbaar Wendbaar Werk – ook gekend als de ‘wet-Peeters’ – focust op werkbaar werk voor iedereen, meer jobcreatie en het stimuleren van sociale innovatie. We helpen u om deze wet te vertalen naar uw bedrijf.

Oudere collega’s

Heeft u +20 medewerkers? Dan moet u jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen volgens CAO104. Maar ook kleinere organisaties hebben er baat bij om oudere medewerkers gemotiveerd aan boord te houden, hun expertise voluit in te zetten en te streven naar een win-win tussen generaties.

Stappen naar een welzijnscultuur

 Bij elk maattraject hanteren we een dubbele focus:

  •  Uw leidinggevenden krijgen inzichten en skills om het welzijn binnen uw bedrijf te versterken en gepast te reageren als dat in het gedrang komt.
  • Uw medewerkers krijgen inzichten en skills om hun valkuilen te (h)erkennen, er realistisch mee te leren omgaan en zo hun eigen welzijn te versterken.

Zo begeleiden we u naar een welzijnscultuur waarbij de zorg voor uw medewerkers blijvend deel uitmaakt van het DNA van de organisatie.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques