Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2.jpg
Oplossing

Leading an organization

De beste, meest gezonde organisaties zetten in op performantie, verbinding en wendbaarheid. Wij helpen u een gezonde organisatie uit te bouwen en te leiden.

Organisaties en leiders onder druk

De explosieve veranderingscurve waarop we zitten, vraagt om ander leiderschap. Medewerkers stellen hoge eisen aan hun functie en de context. Ze zien de uitdagingen van de organisatie en voelen de ‘leiderschapskramp’ bij alwetende of dwingende leiders. Die leidt tot angst, verstarring en verloop. En ondermijnt uiteindelijk ook de resultaten.

Het kan anders. Succesvolle organisaties bewijzen dat vandaag al.

Gezonde organisaties

 De beste organisaties in de wereld slagen er vandaag in om:

 • een cultuur te bouwen van hoge performantie, gebaseerd op duidelijkheid en feedback
 • medewerkers te verbinden met de organisatie door een heldere visie, doel en waarden
 • wendbaar in te spelen op uitdagingen en kansen die vanuit de markt op hen afkomen

De leiders van die – gezonde – organisaties slagen erin om een speelveld te creëren waarop medewerkers steeds meer ruimte krijgen om intern te ondernemen. En de resultaten spreken voor zich.

Hoe begint u eraan?

SBS Skill BuilderS ondersteunt u om een gezonde organisatie te bouwen en te leiden. We combineren daarbij strategische expertise en teamcoaching en werken participatief.

Op basis van uw noden – eventueel in kaart gebracht met een assessment – stellen we samen een maattraject op rond één of meer van deze invalshoeken:

Build your team one

Uw topteam trekt de krijtlijnen van de organisatie. Als die organisatie niet (voldoende) gezond is, ligt de oorzaak vaak op dit niveau. Mogelijke thema’s van onze begeleiding:

 • Cohesie binnen uw topteam als fundamentele basis van een gezonde organisatie.
 • Visie, missie, purpose en kernwaarden: non-negotiables die mee uw cultuur bepalen.
 • Focus: wat doet u, wat doet u niet? Giet uw activiteiten in pijlers en maak keuzes.
 • Strategie: hoe gaat u daar geraken? Hoe gaat u om met klanten en medewerkers?
 • Prioriteiten: wat kan niet wachten en doet u dus eerst? En wat stelt u uit tot later?
 • Talentstrategie: welke talenten hebt u nodig en hoe bevordert u talentmobiliteit?
 • Communicatie: hoe zal u dit communiceren doorheen de hele organisatie?
 • Processen en systemen: hoe verankert u dit in de structuur van uw bedrijf?
Cultivate your team culture

Als organisatie ziet u uitdagingen zoals disruptie, war for talent, globalisering enz. op u afkomen. Uw topteam alleen heeft daar niet alle antwoorden op. In duurzaam succesvolle organisaties denkt en handelt iedereen om de bestaansreden te realiseren. Dit is een dialogerende organisatie met een bottom-up flow van ideeën die vorm krijgen in acties.

Wij helpen uw organisatie om die teamcultuur te cultiveren op diverse manieren en voor verschillende doelgroepen, afhankelijk van uw organisatie en context.

Reinforcing organizational agility

Zijn uw visie, missie, purpose en kernwaarden helder? Cultiveert u een teamcultuur waarin iedereen zijn/haar steentje bijdraagt om de organisatie vooruit te stuwen? Dan bent u klaar voor de stap naar agility. Wij begeleiden u naar een wendbare organisatie op 3 niveaus:

 • Strategie: hoe ontdekt en grijpt u kansen? Hoe wijst u resources toe?
 • Structuur: hoe vertaalt u de strategie naar o.m. rollen, teams en partnerships?
 • Mensen: hoe stimuleert uw organisatie intrapreneurship en talentmobiliteit?

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Training met impact: het belang van leerengagement

Het belang van leerengagement

Inzicht

'Hoe leren mensen?' Bij Skill BuilderS staan we hier regelmatig bij stil. In onze trainingen en workshops houden we regelmatig de vinger aan de pols en bekijken kritisch waar we het leerproces nog kunnen optimaliseren. Onderzoek naar hoe mensen leren, staat bovendien niet stil, en wij dus ook niet. Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, licht toe. 

Is verandering zo moeilijk?

Is gedragsverandering moeilijk?

Inzicht

Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag? Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? Kathy Van Deun, trainer, coach en gedragsveranderaar, licht in onderstaand inzichtsartikel toe dat veranderen een leerproces is, met vallen en opstaan.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor