Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2.jpg
Oplossing

Leading an organization

De beste, meest gezonde organisaties zetten in op performantie, verbinding en wendbaarheid. Wij helpen u een gezonde organisatie uit te bouwen en te leiden.

Organisaties en leiders onder druk

De explosieve veranderingscurve waarop we zitten, vraagt om ander leiderschap. Medewerkers stellen hoge eisen aan hun functie en de context. Ze zien de uitdagingen van de organisatie en voelen de ‘leiderschapskramp’ bij alwetende of dwingende leiders. Die leidt tot angst, verstarring en verloop. En ondermijnt uiteindelijk ook de resultaten.

Het kan anders. Succesvolle organisaties bewijzen dat vandaag al.

Gezonde organisaties

 De beste organisaties in de wereld slagen er vandaag in om:

 • een cultuur te bouwen van hoge performantie, gebaseerd op duidelijkheid en feedback
 • medewerkers te verbinden met de organisatie door een heldere visie, doel en waarden
 • wendbaar in te spelen op uitdagingen en kansen die vanuit de markt op hen afkomen

De leiders van die – gezonde – organisaties slagen erin om een speelveld te creëren waarop medewerkers steeds meer ruimte krijgen om intern te ondernemen. En de resultaten spreken voor zich.

Hoe begint u eraan?

SBS Skill BuilderS ondersteunt u om een gezonde organisatie te bouwen en te leiden. We combineren daarbij strategische expertise en teamcoaching en werken participatief.

Op basis van uw noden – eventueel in kaart gebracht met een assessment – stellen we samen een maattraject op rond één of meer van deze invalshoeken:

Build your team one

Uw topteam trekt de krijtlijnen van de organisatie. Als die organisatie niet (voldoende) gezond is, ligt de oorzaak vaak op dit niveau. Mogelijke thema’s van onze begeleiding:

 • Cohesie binnen uw topteam als fundamentele basis van een gezonde organisatie.
 • Visie, missie, purpose en kernwaarden: non-negotiables die mee uw cultuur bepalen.
 • Focus: wat doet u, wat doet u niet? Giet uw activiteiten in pijlers en maak keuzes.
 • Strategie: hoe gaat u daar geraken? Hoe gaat u om met klanten en medewerkers?
 • Prioriteiten: wat kan niet wachten en doet u dus eerst? En wat stelt u uit tot later?
 • Talentstrategie: welke talenten hebt u nodig en hoe bevordert u talentmobiliteit?
 • Communicatie: hoe zal u dit communiceren doorheen de hele organisatie?
 • Processen en systemen: hoe verankert u dit in de structuur van uw bedrijf?
Cultivate your team culture

Als organisatie ziet u uitdagingen zoals disruptie, war for talent, globalisering enz. op u afkomen. Uw topteam alleen heeft daar niet alle antwoorden op. In duurzaam succesvolle organisaties denkt en handelt iedereen om de bestaansreden te realiseren. Dit is een dialogerende organisatie met een bottom-up flow van ideeën die vorm krijgen in acties.

Wij helpen uw organisatie om die teamcultuur te cultiveren op diverse manieren en voor verschillende doelgroepen, afhankelijk van uw organisatie en context.

Reinforcing organizational agility

Zijn uw visie, missie, purpose en kernwaarden helder? Cultiveert u een teamcultuur waarin iedereen zijn/haar steentje bijdraagt om de organisatie vooruit te stuwen? Dan bent u klaar voor de stap naar agility. Wij begeleiden u naar een wendbare organisatie op 3 niveaus:

 • Strategie: hoe ontdekt en grijpt u kansen? Hoe wijst u resources toe?
 • Structuur: hoe vertaalt u de strategie naar o.m. rollen, teams en partnerships?
 • Mensen: hoe stimuleert uw organisatie intrapreneurship en talentmobiliteit?

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Vindt gevoel haar plek in onze organisaties?

Inzicht
Heeft gevoel een plek?
03.05.2019

Vindt gevoel haar plek in onze organisaties?

In dit tweede artikel over plek onderzoekt Steven Van Mol, Leadership expert, hoe het uiten van gevoel binnen organisaties nieuwe inzichten oproept. Hoe het niet uitspreken van gevoel tot vervormingen leidt. Hoe gevoel leidt tot betere beslissingen en een groter draagvlak. En uiteindelijk betere resultaten.

Plek... fundament van geluk

Inzicht
LeadershipQteve
08.04.2019

Plek... fundament van geluk

Steven Van Mol, Leadership expert, gaat op zoek naar de impact van "plek" op ons leven. Als essentiële, misschien wel belangrijkste factor van geluk. Je plek krijgen, vinden, innemen, hebben.  Als mens en als human capital professional. Hoe we mensen hun plek geven binnen de maatschappij en binnen onze organisaties.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques