Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2_0.jpg
Oplossing

Leading others

Stuurt u mensen in uw organisatie aan? En botst u daarbij op uitdagingen? Wij helpen u om te groeien naar leiderschap dat een moderne organisatie voortstuwt.

Anderen aansturen? Ja, maar…

 • Binnen teams draait het soms vierkant: teamleden benutten elkaars potentieel niet, er ontstaat wantrouwen, teamleden vallen uit of vertrekken en teamresultaten blijven ondermaats.
 • Met flexibele en virtuele teams zijn mensen vandaag vaak lid van diverse, tijdelijke teams waar ze niet altijd fysiek deel van uitmaken. Hoe creëert u dan betrokkenheid?
 • Er is veel te doen rond zelforganiserende teams, die zelf kiezen hoe ze resultaten bereiken. Boeiend, maar hoe geeft u dat concreet vorm binnen uw organisatie? 

Groei naar dienend leiderschap

In een moderne organisatie nemen mensen meer en meer zelf verantwoordelijkheid. Als u een organisatie wil waarin mensen zich uiten, waarin mensen ideeën aanbrengen, waarmee mensen zich verbinden, dan vraagt dat om een andere vorm van leiderschap dat:

 • medewerkers meeneemt in de visie, purpose en cultuur van de organisatie
 • uitnodigt tot dialoog en mensen stimuleert om hun mening te geven
 • vertrouwen geeft en feedback integreert doorheen de bedrijfscultuur

Dat is visionair en dienend leiderschap. Maar hoe maakt u zich dat eigen? Wij ondersteunen u graag. Samen met u stellen we een maattraject op rond één of meer van deze thema’s:

Leadership according to the 5 essences of a team

Krijg inzicht in wie u bent als leider en hoe u uzelf en uw team kan laten groeien. Patrick Lencioni’s model over de kern en en frustraties van teamsamenwerking vormt hierbij de basis. U zal inzichten verwerven en vaardigheden leren die u als leider helpen om een goed functionerend team uit te bouwen en te leiden.

Dialogical / coaching / servant leadership

In deze opleiding verwerft u vanuit het model van Lencioni de inzichten, attitudes en vaardigheden om:

 • uw zelfleiderschap te versterken en te groeien tot een moderne, gezonde leider
 • helderheid te scheppen en mensen met hun werk en de organisatie te verbinden
 • in dialoog te gaan met medewerkers en dat te vertalen naar heldere commitments
 • met talent en verwachtingen om te gaan en de juiste prioriteiten te stellen
 • superieure, duurzame resultaten te bereiken op individueel en teamniveau
Storytelling

Waarom is storytelling zo krachtig? Omwille van de cognitieve dissonantie: wie een verhaal gelooft, wil zich daar ook naar gedragen. Anders speelt zijn/haar geweten op. Verhalen hebben dus het potentieel om medewerkers te verbinden met uw organisatie. In deze opleiding verwerven deelnemers de inzichten, skills en attitudes om het publiek in beweging te brengen door verhalen te creëren en in hun communicatie te verwerken.

Situational leadership through the collaboration model

Een organisatie is zo goed als de mensen die er werken. Hoe stuurt, motiveert en beïnvloedt u medewerkers en teams zodat ze hun taken correct uitvoeren? Hoe plant en organiseert u het werk? In deze opleiding krijgt u inzicht in de leiderschapsstijl die bij u past. Daarna leert u hoe u uw impact verhoogt door bij het delegeren, steunen en (bege)leiden bewust rekening te houden met personen en context.

Getting clear commitment through objectives

Wil u medewerkers verbinden met de strategie van uw organisatie? Dan moeten individuele en businessdoelstellingen in elkaars lijn liggen. In deze training verwerven leidinggevenden en medewerkers inzichten, skills en attitudes om heldere doelstellingen te stellen, aan outcome management te doen en feedback te geven en te krijgen.

Trust & feedback

In moderne organisaties is er een nieuwe resultaatsverbintenis: falen mag, als we eruit leren. Vertrouwen en feedback zijn dus essentieel om:

 • intrapreneurship en creativiteit te bevorderen
 • kennis te delen binnen teams en zo te blijven bijleren
 • sterke medewerkers aan te trekken en te verbinden
 • hen ertoe aanzetten om verantwoordelijkheid te nemen

In deze opleiding verwerven deelnemers inzichten, attitudes en vaardigheden om vertrouwen te creëren en op een correcte manier feedback te geven en te ontvangen.

The agile leader

Agile leaders focussen op de behoeften van anderen en tonen een grote openheid voor nieuwe ideeën en innovaties. Zo bevorderen ze mee de wendbaarheid van hun organisatie. In deze training leren we deelnemers attitudes, inzichten en skills aan waarmee ze anderen succesvol inspireren en een change agent worden.

Job & team crafting

Job en team crafting focust op de herinrichting van jobs en teamverantwoordelijkheden. Het doel? Het werkengagement en de jobtevredenheid, gedrevenheid en veerkracht van medewerkers vergroten. In deze opleiding krijgen deelnemers vaardigheden om:

 • de gap tussen job demands en individuen helder te maken
 • aan job- en team crafting te doen m.b.v. praktische tools
 • SMART-actieplannen op te stellen en uit te voeren
 • dit met leidinggevende en team bespreekbaar te maken

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Vindt gevoel haar plek in onze organisaties?

Inzicht
Heeft gevoel een plek?
03.05.2019

Vindt gevoel haar plek in onze organisaties?

In dit tweede artikel over plek onderzoekt Steven Van Mol, Leadership expert, hoe het uiten van gevoel binnen organisaties nieuwe inzichten oproept. Hoe het niet uitspreken van gevoel tot vervormingen leidt. Hoe gevoel leidt tot betere beslissingen en een groter draagvlak. En uiteindelijk betere resultaten.

Plek... fundament van geluk

Inzicht
LeadershipQteve
08.04.2019

Plek... fundament van geluk

Steven Van Mol, Leadership expert, gaat op zoek naar de impact van "plek" op ons leven. Als essentiële, misschien wel belangrijkste factor van geluk. Je plek krijgen, vinden, innemen, hebben.  Als mens en als human capital professional. Hoe we mensen hun plek geven binnen de maatschappij en binnen onze organisaties.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques