Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2_0.jpg
Oplossing

Leading yourself

Zelfleiderschap maakt u sterker, zelfzeker en open om bij te leren. Leiderschap start bij gezond zelfleiderschap. En daar plukt uw organisatie mee de vruchten van. Wij begeleiden u en uw organisatie.

Schort het aan zelfleiderschap in uw organisatie?

 Dan zijn dit mogelijke symptomen: 

 • Er is weinig zin voor proactiviteit en/of creativiteit.
 • Mensen komen klagen dat ze te weinig ruimte krijgen.
 • Sommige medewerkers nemen geen initiatief.
 • Mensen gaan te weinig aan de slag met hun talenten.

Kortom, u benut het volle potentieel van uw human capital niet.

Worstelt u als individu met zelfleiderschap?

Dan uit zich dat op één of meer van deze manieren:

 • u kampt met energieverlies, demotivatie of burn-out
 • u lijdt aan onzekerheid, een laag zelfbeeld en fatalisme
 • u voelt zich niet gerespecteerd en botst met collega’s
 • u heeft het gevoel dat u geleefd wordt en een rol speelt
 • u loopt vast in een steeds kleiner wordende wereld

Kortom, u blijft ter plaatse trappelen of belandt zelfs in een negatieve spiraal.

Zelfleiderschap: roots & wings

Als sterke zelfleider kent u uw wortels en weet u waarvoor u staat. Daarnaast hebt u ook vleugels, de kracht om uzelf beter te leren kennen en te ontplooien door:

 • open en nieuwsgierig in het leven te staan
 • feedback te ontvangen van anderen
 • engagement te nemen t.o.v. uzelf
 • verantwoordelijk gedrag te stellen

Het doel? Resultaten bereiken die u sterker en zelfzekerder maken én waaruit u leert. U durft dus initiatief nemen, fouten maken en verbinding aangaan. En daar plukt uw organisatie mee de vruchten van: dankzij zelfleiders daagt ze zichzelf uit en verkent ze nieuwe wegen. Kortom, zelfleiderschap maakt haar wendbaar. 

Stappen naar zelfleiderschap

Wil u zelfleiderschap stimuleren binnen uw organisatie of er zelf in groeien ? SBS Skill BuilderS staat voor u klaar met maattrajecten rond één of meer van deze thema’s:

Trust & feedback

Vertrouwen en feedback versterken elkaar in de ontwikkeling van een high performing team volgens het model van Patrick Lencioni. In deze opleiding ontdekt u eerst hoe u vertrouwen versterkt door verbinding, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Daarna leert u heldere, gerichte en relevante feedback geven die niet bedreigend overkomt.

Assertiveness

Hoe deelt u uw mening, gedachten, gevoelens en wensen? Hoe zegt u passend ‘nee’ zonder u schuldig te voelen? Hoe gaat u effectief om met conflicten zonder ze te vermijden? Hoe leert u zelfzeker in het leven staan i.p.v. zaken te ondergaan? In deze workshop verwerft u de inzichten, skills en attitude om op gezonde, constructieve wijze op te komen voor uzelf.

Get to know yourself (vierkleurenmens)

De DISC-analyse scoort uw persoonlijkheid op 4 kleuren en meet zo uw dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit. U ontdekt hoe u zich gedraagt op een goede en minder goede dag. In deze workshop doet u de DISC-analyse en gaat u aan de slag met uw profiel: wat betekent dit voor u en uw teamleden? Waar liggen sterktes en valkuilen? We verrijken dit met inzichten uit Insights Discovery en waardenmanagement.

Vulnerability: become a feedback magnet

Nederigheid en kwetsbaarheid zijn voorwaarden om vertrouwen te krijgen en op een open manier feedback te geven en te ontvangen. Het zijn ook de pijlers van het bewezen model ‘The 5 dysfunctions of a team’ van Patrick Lencioni. In deze opleiding gaat u ermee aan de slag en leert u zo hoe u als individu en team performanter wordt.

Dealing with conflicts

Conflicten op zich zijn niet schadelijk, maar net verrijkend. Volgens Patrick Lencioni zijn ze zelfs noodzakelijk bij de ontwikkeling van een high performing team. In deze workshop leert u conflicten transformeren tot gezonde dialoog. Met eenvoudige technieken zegt u wat u wil en hoort u waar het de ander om gaat. Zo overstijgt u de machtsstrijd en komt u tot samenwerking in vertrouwen. Het resultaat? Constructieve oplossingen.

Dialoguing

Iedereen heeft een eigen communicatiestijl. Als u daar inzicht in verwerft en deze bijstuurt waar nodig, zal u effectiever communiceren. En dat is de bedoeling van deze opleiding: u krijgt inzichten, skills en de attitude om actief te luisteren, samen te vatten, door te vragen en zo tot een bewuste, open dialoog te komen.

Living your commitment

Commitment – inzet – creëert plezier, passie en gerichte, effectieve actie. Het stuwt mensen, teams en organisaties voort, maar wordt vaak gefaket. In deze workshop leert u hoe u voor commitment zorgt door heldere doelstellingen, voorstellen en actiepunten en hoe u mensen motiveert om afspraken na te komen als ze er niet bij betrokken waren.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Training met impact: het belang van leerengagement

Het belang van leerengagement

Inzicht

'Hoe leren mensen?' Bij Skill BuilderS staan we hier regelmatig bij stil. In onze trainingen en workshops houden we regelmatig de vinger aan de pols en bekijken kritisch waar we het leerproces nog kunnen optimaliseren. Onderzoek naar hoe mensen leren, staat bovendien niet stil, en wij dus ook niet. Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, licht toe. 

Is verandering zo moeilijk?

Is gedragsverandering moeilijk?

Inzicht

Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag? Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? Kathy Van Deun, trainer, coach en gedragsveranderaar, licht in onderstaand inzichtsartikel toe dat veranderen een leerproces is, met vallen en opstaan.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor