Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

Oplossing

Bij individueel ontslag

Optimale ondersteuning vanaf de voorbereiding van het ontslag t.e.m. de invulling en uitvoering van het outplacement, inclusief alle administratie: daar staan we voor.

Hier mag je op rekenen:

 1. We toetsen alle wettelijke criteria af: ben je verplicht tot outplacement of niet?
 2. We zoeken uit of je recht heeft op sectorale voordelen of subsidies.
 3. We bezorgen je een passend voorstel op maat van je noden, budget en context.
 4. We garanderen een succesvol outplacementtraject met je ex-medewerker.
 5. We loodsen je doorheen de administratie en behoeden je voor sancties.

De resultaten?

Een accurate, professionele ondersteuning van je bedrijf. En uiteraard mens- en resultaatgericht outplacement op maat van je medewerker, met heldere informatie en correcte opvolging.

Het doel? Een (hernieuwd) ambassadorship van je medewerker met positieve invloed op je organisatie, teams, medewerkers, klantenrelaties, sociale partners, …

Voor wie?

Elke HR-Manager, People Manager of zaakvoerder. Je krijgt bij ons een vaste contactpersoon die jou adviseert en bijstaat.  

Wettelijk verplicht of vrijwillig outplacement?

Ben je verplicht om je medewerker outplacementbegeleiding aan te bieden? In het  overzicht hieronder vind je het antwoord. Tip: we stemmen elk outplacementtraject af op de wensen, noden en functielevel van je medewerker. Daarbij kiezen we voor een individueel maattraject of een combinatie van individuele coaching en groepsbegeleiding.

 

0
Outplacement bij individueel ontslag schema
1. Wettelijk verplicht outplacement

1.1. Outplacement conform de Algemene Regeling

Deze outplacementformule werd ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (van kracht sinds 1 januari 2014). Je bent wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden als je een medewerker ontslaat met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die hiermee overeenstemt. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

1.1.1. Ontslag met opzegvergoeding

De waarde van de outplacementbegeleiding (60u) komt overeen met 1/12 van het brutojaarloon van de werknemer. Bij een opzegvergoeding van minstens 30 weken houdt de werkgever 4 weken loon in en bekostigt hiermee het outplacement. Dit traject bestaat uit 3 fases als volgt:

 1. 20u gedurende max. 2 maanden
 2. 20u gedurende max. 4 maanden
 3. 20u gedurende max. 6 maanden

Je bezorgt de medewerker een schriftelijk outplacement-aanbod binnen 15 dagen na het einde van de samenwerking. De medewerker heeft dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

1.1.2. Ontslag met opzegtermijn

De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uur. De tijd die besteed wordt aan deze begeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof van de medewerker.

Je bezorgt de medewerker een schriftelijk aanbod binnen 4 weken na de ontslagmededeling. De medewerker heeft dan 4 weken tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

1.2. Outplacement conform de Bijzondere Regeling (CAO 82 bis)

Als werkgever uit de privésector ben je wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden indien je een werknemer ontslaat die:

 • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit heeft
 • 45 jaar is of ouder
 • niet ontslagen wordt omwille van dringende reden

 

In de Bijzondere Regeling hoef je geen outplacement aan te bieden:

 • aan medewerkers die minder dan halftijds werken
 • aan medewerkers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt na de periode die gedekt is door hun opzeggingsvergoeding
 • bij dringende redenen of medische overmacht
 • bij verbreking van de arbeidsovereenkomst met onderling akkoord
 • als de medewerker op het einde van de opzegperiode 62 jaar is of terugblikt op een beroepsverleden van 42 jaar. Deze medewerker moet zich niet meer beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Stel dat deze medewerker hier echter uitdrukkelijk naar vraagt, dan moet je  als werkgever alsnog outplacement aanbieden. 

1.3. Outplacement in geval van beëindiging van de samenwerking omwille van medische overmacht

Wanneer blijkt dat je medewerker omwille van medische redenen niet langer zijn functie kan uitoefenen én re-integratie geen uitkomst biedt, ben je als werkgever verplicht outplacement aan te bieden wegens Medische Overmacht. 

 • Deze outplacementbegeleiding omvat minstens 30 uur, verspreid over een termijn van maximaal 3 maanden
 • De inhoud ervan is gericht op een heroriëntatie en wordt volledig afgestemd op de behoeften, nood en persoonlijke context van de betrokkene.
 • Hierbij schenken onze experten extra aandacht aan het verwerkingsproces en ondersteunen ze de medewerker in het herontdekken van zichzelf, zijn talenten en mogelijkheden. Een heldere visie ontstaat, waarbij de betrokkene zich met een positieve mindset opnieuw optimaal kan verder bewegen richting nieuwe toekomstdoelen.

Als werkgever dien je het outplacementaanbod over te maken aan je medewerker binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien de medewerker het aanbod wenst te aanvaarden, dient hij dit schriftelijk te kennen te geven binnen de 4 weken na het aanbod. Heeft hij in die tijd niet gereageerd, vervalt zijn recht op outplacement wegens medische overmacht. 

Bij een effectieve opstart van het outplacementtraject dient ook de adviserende arts van het ziekenfonds op de hoogte te worden gebracht van de aanvang en de inhoud van de outplacementprocedure. Dit binnen de 15 dagen volgend op het begin van het begeleidingstraject. Mits akkoord van de medewerker verzorgen we dit als outplacementkantoor zelf.

2. Vrijwillig outplacement

2.1. Ontslagbegeleiding op maat

Hierbij bepaal je de duurtijd en het budget van het traject zelf, met een minimum van 3 maanden. We stemmen het traject volledig af op je medewerker en bepalen de inhoud, frequentie, locatie enz. in onderling overleg.

2.2. Executive outplacement 

Reken hier op een sterk gepersonaliseerde high level begeleiding op maat van de medewerker. Expert advies, gespecialiseerde trainingen en seminaries, netwerkingsevents, een home office, uitgebreide kantoorinfrastructuur en -services enz. De duurtijd wordt naar wens bepaald, gaande van 3 tot 24 maanden (CAO51).

0
0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Aan de slag als oudere werknemer dankzij succesvol outplacementtraject

Aan de slag als oudere werknemer? So What?

Inzicht

Voor het overgrote deel van de werknemers heeft ontslag een grote impact. Velen onder ons identificeren zich met hun job, en dus voelt ontslag vaak aan alsof er letterlijk een deel wordt weggesneden. Je verliest niet alleen je dagelijkse routine, maar ook je financiële zekerheid en bovendien de collega’s waarmee je vaak jarenlang vele uren per week lief en leed deelde. Vooral de niet-meer-zo-piepjonge medewerkers hebben doorgaans een lange anciënniteit. Dertig tot veertig jaar geleden was het trouwens heel gewoon om je leven lang bij dezelfde werkgever te blijven. Dan slaat ontslag nog diepere wonden. Zijn de kansen op werk na je vijftigste miniem? Kan een outplacementtraject de kans op een nieuwe job, ook na je vijftigste, vergroten? Jens Van Mol, Managing Partner bij Skill BuilderS, gaat hier dieper op in.

Goede voornemens

Ze zijn er weer ... de goede voornemens!

Inzicht

Wat is jouw goed voornemen voor 2023? Die vraag gaat hand in hand met: hoe kijk jij terug naar 2022? Welke weg heb jij afgelegd en wat was er belangrijk voor jou? Het nieuwe jaar is in aantocht en dus ook die goede voornemens ... Iedereen doet er wel eens aan mee – al dan niet lachend. De populairste en bekendste: stoppen met roken, afvallen, meer sporten, minder alcohol drinken, gezonder eten, geld sparen en een betere job vinden. Maar wat zijn nu precies de slaagkansen van goede voornemens? Deze vraag legden we voor aan Anouk Smets, expert loopbaancoach bij Skill BuilderS. 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor