We blijven geconnecteerd,
persoonlijk zoals altijd,
digitaal nog meer dan vroeger

Ontdek onze digitale oplossingen

Uw bedrijf in transformatie?

Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

Oplossing

Bij individueel ontslag

Optimale ondersteuning vanaf de voorbereiding van het ontslag t.e.m. de invulling van het outplacement, inclusief alle administratie: daar staan we voor.

Hier mag u op rekenen:

 1. We toetsen alle wettelijke criteria af: bent u verplicht tot outplacement?
 2. We zoeken uit of u recht heeft op sectorale voordelen of subsidies.
 3. We bezorgen u een passend voorstel op maat van uw noden en context.
 4. We garanderen een succesvol outplacementtraject met uw ex-medewerker.
 5. We loodsen u doorheen de administratie en behoeden u voor sancties.

De resultaten?

Een accurate, professionele ondersteuning van u als werkgever. En uiteraard mens- en resultaatgericht outplacement op maat van uw medewerker, met heldere informatie en correcte opvolging.

Het doel? Een (hernieuwd) ambassadorship van uw medewerker met positieve invloed op uw organisatie, teams, klantenrelaties, sociale partners, …

Voor wie?

Elke HR-Manager, People Manager of zaakvoerder. U krijgt bij ons een vaste contactpersoon die u adviseert en bijstaat.  

Wettelijk verplicht of vrijwillig outplacement?

Bent u verplicht om uw medewerker outplacementbegeleiding aan te bieden? In het  overzicht hieronder vindt u het antwoord. Tip: we stemmen elk outplacementtraject af op de wensen, noden en functielevel van uw medewerker. Daarbij kiezen we voor een individueel maattraject of een combinatie van individuele coaching en groepsbegeleiding.

 

Outplacement bij individueel ontslag schema
1. Wettelijk verplicht outplacement

1.1. Outplacement conform de Algemene Regeling

Deze outplacementformule werd ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (van kracht sinds 1 januari 2014). U bent wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden als u een medewerker ontslaat met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die hiermee overeenstemt. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

1.1.1. Ontslag met opzegvergoeding

De waarde van de outplacementbegeleiding (60u) komt overeen met 1/12 van het brutojaarloon van de werknemer. Bij een opzegvergoeding van minstens 30 weken houdt de werkgever 4 weken loon in en bekostigt hiermee het outplacement. Dit traject bestaat uit 3 fases als volgt:

 1. 20u gedurende max. 2 maanden
 2. 20u gedurende max. 4 maanden
 3. 20u gedurende max. 6 maanden

U doet de medewerker een schriftelijk outplacement-aanbod binnen 15 dagen na het einde van de samenwerking. De medewerker heeft dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

1.1.2. Ontslag met opzegtermijn

De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uur. De tijd die besteed wordt aan deze begeleiding wordt aangerekend op  het sollicitatieverlof van de medewerker.

U doet de medewerker een schriftelijk aanbod binnen 4 weken na de ontslagmededeling. De medewerker heeft dan 4 weken tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

1.2. Outplacement conform de Bijzondere Regeling (CAO 82 bis)

Als werkgever uit de privésector bent u wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden indien u een werknemer ontslaat die:

 • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit heeft
 • 45 jaar is of ouder
 • niet ontslagen wordt omwille van dringende reden

 

U hoeft geen outplacement aan te bieden:

 • aan medewerkers die minder dan halftijds werken
 • aan medewerkers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt na de periode die gedekt is door hun opzeggingsvergoeding
 • bij dringende redenen of medische overmacht
 • bij verbreking van de arbeidsovereenkomst met onderling akkoord
 • als de medewerker op het einde van de opzegperiode 62 jaar is of terugblikt op een beroepsverleden van 42 jaar. Deze medewerker moet zich niet meer beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Stel dat deze medewerker hier echter uitdrukkelijk naar vraagt, dan moet u als werkgever alsnog outplacement aanbieden. 
2. Vrijwillig outplacement

2.1. Vrijwillige ontslagbegeleiding op maat

Hierbij bepaalt u de duurtijd van het traject zelf, met een minimum van 3 maanden. We stemmen het traject volledig af op uw medewerker en bepalen de inhoud, frequentie, locatie enz. in onderling overleg.

2.2. Vrijwillig executive outplacement (CAO 51)

Reken hier op een sterk gepersonaliseerde high level begeleiding op maat van de medewerker. Waar nodig vullen we deze aan met expert advies, gespecialiseerde trainingen en seminaries, netwerkingsevents, een home office, uitgebreide kantoorinfrastructuur en -services enz. Het traject heeft een duurtijd van maximum 2 jaar.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Ont-moeten

Inzicht
Ont-moeten

Ont-moeten

Soms kan je het gevoel hebben dat je geleefd wordt. Dat alle dagen een aaneenschakeling zijn van dingen die moeten gebeuren. Zelfs in de vakantie, de periode van het jaar waar je zo naar hebt uitgekeken en afgeteld, kan het gevoel dat er vanalles moet gebeuren de kop opsteken. Het lijkt wel een ongeschreven regel te zijn dat we in onze vakanties ofwel zoveel mogelijke mooie herinneringen moeten maken ofwel één of andere grote klus of verbouwing moeten realiseren. Je kan over een paar weken op het werk toch niet gaan vertellen dat je de hele vakantie thuis wat hebt zitten lummelen?! Wel, waarom niet?

(Dis)connectie met een 'ruwe diamant'

Inzicht
Ivan en coachee Igor

(Dis)connectie met een 'ruwe diamant'

Ivan Dauwe, outplacement coach bij Skill BuilderS, leerde in april 2020 de 57-jarige Armeniër Igor kennen. Aan de hand van deze bijzondere kennismaking zoomt hij in op het belang van connectie en betrokkenheid tijdens een outplacement-traject. Een inspirerend verhaal over connectie tussen coach en coachee. “Ivan, the first time I spoke to you on the phone, I immediately knew you were a good guy”.

Vijf redenen om GEEN vijfenvijftigplusser aan te werven

Inzicht
Inzichtartikel: waarom geen 50+er aanwerven?

Vijf redenen om GEEN vijfenvijftigplusser aan te werven

Ben je werkgever en twijfel je eraan om een vijfenvijftigplusser aan te werven? Bezint eer ge begint. Heel wat van de vooroordelen over 55+-ers lijken namelijk te kloppen. In een boeiend inzichtsartikel zet Saskia Poelmans, jobcoach en psycholoog burn-outbegeleiding er vijf op een rijtje. 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor