Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

Oplossing

Vergeet de witte raaf

Een war for talent, de mismatch op de arbeidsmarkt, een snel veranderende wereld? Talentmobiliteit en talent matching bieden een houvast.

Uitdaging één: de mismatch op de arbeidsmarkt

De war for talent woedt hevig en toch blijft er een mismatch op de arbeidsmarkt: veel vacatures raken niet ingevuld terwijl er toch veel werkzoekenden zijn. De reden? Bedrijven zoeken vaak vruchteloos naar de witte raaf en werkzoekenden kijken zelden verder dan hun vroegere functie. Met een hoge menselijke en economische kost tot gevolg.

De oplossing? Talentmobiliteit, waarbij werknemers en werkgevers een goed kruisbestuiving vinden tussen individuele talenten en de missie van de organisatie. Dit zijn Organisaties die erin slagen de juiste mensen te vinden, te vormen en waardevol talent te houden.

Uitdaging twee: geen werkzekerheid meer

Vroeger was er werkzekerheid: vaak bleven mensen een leven lang aan de slag in één functie en organisatie. Die tijd is voorbij. We leven in een snel veranderende, complexe wereld waarin jobs in sneltempo verdwijnen, veranderen en ontstaan.

Uw uitdaging als werkgever? Mensen in beweging houden zodat ze hun talenten maximaal blijven inzetten en zo de slagkracht van uw organisatie verhogen. Tegelijk houdt u hen zo langer gemotiveerd aan boord. De sleutel? Inzetten op functie- en organisatie-overstijgende metacompetenties zoals veerkracht of analytisch vermogen, die garanderen dat iemand ook in een andere job aan de slag kan. Dat is loopbaanzekerheid.

Talent matching als hoeksteen van HR

Met talent matching helpt u medewerkers om te reflecteren over hun gedrag, competenties, waarden en attitude. Ze (her)ontdekken wie ze zijn en waar ze staan en krijgen zicht op hun ontwikkelingspunten. Dat zorgt voor een win-win-win: 

  • Medewerkers ontdekken talenten en metacompetenties die de weg openen naar carrièrekansen waaraan ze misschien zelf nooit hadden gedacht. Ze merken dat uw organisatie in hen investeert, wat hun motivatie en loyaliteit verhoogt.
  • Uw organisatie heeft een helder zicht op de interne talentpool en dus minder nood aan externe witte raven die soms veeleisend en minder loyaal zijn. Uw mensen groeien intern door en verhogen zo uw wendbaarheid en competitiviteit.
  • Mensen gaan proactief op zoek naar een job die aansluit bij hun metacompetenties. Dat verlaagt de kosten voor de samenleving.

 

Talent Matching voor organisaties

Talent Matching voor Teams

Talent Matching voor Individuen

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques