Outplacement

VOOR WIE?

Voor alle bedrijven die, al dan niet vrijwillig, opvang en begeleiding van ontslagen werknemers willen organiseren, met als doel de betrokken werknemers te repositioneren op de arbeidsmarkt.

WAAROM OUTPLACEMENT AANBIEDEN MET SBS SKILL BUILDERS?

Ontslag is altijd een verlies. Ook al is het soms beter voor beide partijen, de ex-medewerker kampt met vertwijfeling, schaamte en ook onzekerheid over de persoonlijke toekomst. In bepaalde gevallen bent u als werkgever verplicht tot outplacement. In andere gevallen kan u hier vrijwillig voor kiezen. Maar de vraag is telkens: dient u louter uw verplichting na te komen of wilt u een positieve rol spelen in het verwerkingsproces? Kan u afscheid nemen zonder negatieve gevoelens? Bij SBS Skill BuilderS ligt de basis tot samenwerking op vertrouwen, aandacht en respect voor ieder individu. Voor ons staat het menselijke resultaat voorop.

Kenmerken

Grootste zelfstandig outplacementbureau

SBS Skill BuilderS coacht jaarlijks 2400 begunstigden, gaande van directiefuncties tot arbeiders

Advies en ondersteuning

SBS Skill BuilderS biedt advies en ondersteuning bij herstructureringssituaties, Wet Renault, collectieve en individuele ontslagen. SBS Skill BuilderS biedt evenzeer hulp bij het nakomen van verplichtingen, het vermijden van boetes, het bekomen van subsidies en het terugvorderen van kosten.

Uitgebreid net van locaties

Coaching wordt aangeboden in 239 locaties! SBS Skill BuilderS is erkend als outplacementbegeleider in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Coachings worden aangeboden in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels)

Maatwerk

Afstemming van onze aanpak op uw specifieke situatie en doelstellingen. Binnen onze unieke outplacementaanpak en methodiek, gaat onze aandacht eveneens naar de belangrijke verschillen en nuances in de begeleiding van directie, kader, bedienden, arbeiders, maar ook 45-plussers, vervroegd bruggepensioneerden, kort geschoolden, allochtonen, anderstaligen,...

Flexibiliteit

Bereikbaarheid buiten de kantooruren zowel tijdens weekend, avond als middagpauzes. Persoonlijk of telefonisch. Op maat uitgewerkte rapporteringen.

Persoonlijke aanpak

Mature en ervaren coaches staan in voor een persoonlijke benadering. De deelnemers hebben dan ook rechtstreeks contact met psychologen en therapeuten.

WELKE RESULTATEN MAG U VERWACHTEN?

Resultaat op lange termijn

Uw medewerker en uzelf zijn het meest gebaat bij een duurzame oplossing. Uw medewerker krijgt alle kansen om zich te heroriënteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door uw bezorgdheid over het welzijn van uw medewerkers draagt u bij tot de verhoogde inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van uw ontslagen werknemer(s).

Uw imago

U creëert een positief bedrijfsimago. De betrokkenheid om als werkgever te kiezen voor een efficiënte begeleiding van de ex-werknemer wordt mede geapprecieerd door de andere medewerkers. De aantrekkelijkheid naar potentiële klanten en nieuwe werknemers vergroot. Een kwaliteitsvolle outplacementactie versterkt de relatie met de sociale partners, RVA, sociale inspectie, VDAB,...

Referenties

SBS Skill BuilderS kreeg eerder het vertrouwen bij onder meer Carrefour, GM Opel Antwerpen, Brinks Belgium, IKEA, Concentra Graphics, UCO, BASF, Alpro, Bombardier, meerdere Beroepsfederaties (o.a. bouw, beton, hout, textiel, grafische sector, luchtvaart, voeding, metaal, schoonmaak),...

Voor meer referenties: klik hier

Federgon

Jens Van Mol, Managing Partner van SBS Skill BuilderS, is voorzitter van de "commissie outplacement" binnen de federatie FEDERGON, en zetelt in de Raad van Bestuur.

Contact

Hilde Cooman
Tel: +32 53 85 77 70
e-mail: hilde@skillbuilders.be of via het webformulier