We blijven geconnecteerd,
persoonlijk zoals altijd,
digitaal nog meer dan vroeger

Ontdek onze digitale oplossingen

Uw bedrijf in transformatie?

Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/la_vita_e_bella.png
Inzicht

Blijf geloven in de toekomst

'Neen, het is geen oorlog. Net nu hebben we nood aan positief (zelf)leiderschap en denken', zegt Steven Van Mol, leadershipexpert en managing partner bij Skill BuilderS. 'Hoewel functioneel in het heden, zal oorlogstaal ons niet helpen de uitdagende toekomst voor te bereiden'. Ontdek enkele waardevolle inzichten die helpen te blijven geloven in de toekomst. 

Met angst alleen komen we er niet

Alle begrip voor de oorlogstaal die politici en sommige experten gebruiken om ons wakker te schudden. Angst blijkt een bijzonder goede motivator om bepaald gedrag te laten stoppen.

Helaas duwt deze angstmodus ons ook in de vier F's: Flight, Fight, Freeze and Faint. Woorden als oorlog roepen bij mensen meestal niet het beste naar boven. Mensen gaan zorgen voor de eigen stam, kopen professionele mondmaskers die onze artsen nodig hebben, slaan aan het hamsteren. "Liever bange Jan dan dode Jan."

In de ziekenhuizen wordt het waarschijnlijk wel oorlog, en het zijn deze mensen die nu de steun van een hele maatschappij zouden moeten voelen. Voor sommige bedrijven en zelfstandigen, die net zwaar investeerden of door moeilijke groeifasen gaan, kan het ook aanvoelen alsof de grond onder hun voeten wegzakt. In veel gezinnen, die het financieel niet breed hebben en weinig buffer konden opbouwen, zal het waarschijnlijk ook aan tafel even stilletjes worden.

Net nu is solidariteit belangrijk, en mogen we niet terugplooien op onze primitieve overlevingsangsten. We hebben nood aan mensen die het positieve en de mogelijkheden blijven zien. Creativiteit is alleen mogelijk vanuit een positieve emotie.

Gebeurtenissen zijn altijd neutraal, het is hoe onze geest ze binnen pakt dat de uiteindelijke emotie creëert. In het ontroerende "La vita e bella" speelt Roberto Benigni de papa, die zijn zoontje in het concentratiekamp voorhoudt dat het om een moeilijk spel gaat, waarin ze mogen meespelen. Hierdoor blijft zijn zoontje creatief en speels. We zitten niet in een concentratiekamp en het is geen oorlog. We hebben wel impact op hoe we de dingen ervaren.

Velen onder ons zullen de komende weken tijd krijgen. Het gevoel van overhaasting is even weg. We kunnen onze bedrijven en onszelf voorbereiden op de toekomst. Hierbij dienen we spaarzaam om te gaan met middelen, zoals Peter Hinsen in zijn column in De Tijd schreef. En tegelijk meer dan ooit de band met mekaar warm houden. Er is leven na Corona. La Vita e Bella.

Hierbij enkele vuistregels over leiderschap in moeilijke tijden en werken op afstand, die we ook binnen Skill BuilderS met mekaar deelden.

Medewerkers steunen in moeilijke tijden

Heike Bruch heeft het over een drietal pijlers:

1. Erken bestaande en mogelijke bedreigingen

2. Versterk het geloof van mensen dat ze deze uitdagingen aankunnen

3. Versterk het gevoel van progressie en impact dat mensen hebben

Het komt er dus op aan om transparant en in dialoog te communiceren, ons vertrouwen in onze mensen en onze organisatie te blijven benadrukken en positieve zaken in deze gedragsverandering te erkennen en te benadrukken.

Specifiek bij het op afstand werken:

De grote motivators veranderen niet omdat mensen op afstand gaan werken. De drie grote interne drivers (naar Pink) zijn:

  • Autonomie: vrijheid om zelf uitdagingen aan te gaan en deze op te lossen, aangepast aan mijn competentieniveau
  • Growth: uitdagend werk én feedback
  • Purpose: wat is mijn bijdrage? Doet mijn werk ertoe?

Lencioni heeft het over drie grote demotivatoren: Onbelangrijk, ongemeten en anoniem. Visibiliteit is dus ook cruciaal. Dit zowel individueel met de leidinggevende, tussen mekaar als als team.

Enkele vuistregels ter ondersteuning bij het op afstand werken:

1. Maak heldere en expliciete individuele en teamafspraken vanaf het beginop korte en middellange termijn

2. Focus op communicatie en transparantie

3. Werk vanuit vertrouwen

4. Volg regelmatig op, bewaak en ondersteun de vooruitgang

5. Ondersteun verder de feedback cultuur, geef daarbij zelf het voorbeeld. Medewerkers gaan niet weg omwille van feedback, wel omwille van unfairheid.

6. Zorg voor regelmatige, indien mogelijks 1x dagelijks, teammomenten

7. Moedig deelnemers aan, in duo’s en trio’s, uitdagingen aan te pakken

8. Betrek het hele team, analoog en digitaal, bij belangrijke informatie en wanneer je tot beslissingen komt

9. Zorg dat ook de vaste werkplek aangenaam blijft en wees zelf maximaal beschikbaar.

 

Ook binnen Skill BuilderS maken we een aardverschuiving mee. Alle analoge trainingen zijn geannuleerd, direct contact tot een minimum beperkt. We benutten onze digitale middelen en kanalen maximaal. We ondervinden vandaag een enorme impact en deze zal waarschijnlijk de komende weken alleen maar groter worden. Ook wij kijken naar tijdelijke werkloosheidsmaatregelen en doen er alles aan om zo open mogelijk in dialoog te communiceren. Onze fantastische klanten denken en zoeken mee naar digitale oplossingen. Ook onze eigen medewerkers - onze Skill BuilderS - blijven zich ondertussen geëngageerd en moedig 100% inzetten, waarbij we verder werken aan een inclusieve toekomst: "Vérder met ieders talent".

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Het ‘nieuwe normaal’ na COVID 19?

Inzicht
Blijf zorgen voor hechte teamdynamiek ook in virtuele tijden

Het ‘nieuwe normaal’ na COVID 19?

Hoe zal het ‘nieuwe normaal’ eruit zien nadat COVID 19 onder controle is? Willen we sterker uit deze crisis komen, dan moeten we de huidige challenges op ons pad omzetten in nieuwe kansen. Hoe zorg je, ook in virtuele tijden, voor (h)echte teamdynamiek? Sascha Klenke, expert trainer coach bij Skill BuilderS, geeft meer toelichting. Zijn inzicht is ook te lezen in de september-editie van het #ZigZagHR-tijdschrift.

Terugblik, open blik en vooruitblik

Inzicht
Onze coach Stefanie blik terug op 6 maand in ons kot, in onze bubbel, ...

Terugblik, open blik en vooruitblik

Deze week zijn we 6 maand na 13 maart 2020 en na de legendarische woorden: 'België gaat in lockdown'. Onze coach outplacement en loopbaanbegeleiding, Stefanie Vleeschouwer, kroop in haar pen en blikt samen met ons terug op de voorbije uitdagende periode. Hoopvol, want er zijn ook mooie aspecten aan deze onwezenlijke tijden die ons ongetwijfeld voorbereiden op een mooie toekomst.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor