Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Brown-out.JPG
Inzicht

Brown-out, de volgende pandemie?

Uit getuigenissen van coachees in burn-outbegeleiding blijkt dat burn-out geen eenvoudige oorzaak-gevolg relatie is, zo getuigt Saskia Poelmans, psycholoog en burn-outcoach bij Skill BuilderS. Vaak is er een complex samenspel van verschillende factoren in de werkcontext die elkaar beïnvloeden in positieve of negatieve zin, en die ook nog eens versterkt of afgezwakt worden door persoonlijke factoren. 

Burn-out ... geen evident verhaal. Zowel werkdruk als gefrustreerde waarden spelen een rol. Werkdruk wordt dan gezien als een taakeis die stress veroorzaakt en waardencongruentie als een hulpbron die tegengewicht kan bieden.

Enige tijd geleden publiceerde Saskia Poelmans een poll op LinkedIN naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘het burn-out vaccin’ van Gert Braeken. Hierin stelt hij dat we niet langer naar een te hoge werkdruk moeten kijken als oorzaak van burn-out, maar eerder naar de mate waarin jouw werk overeenstemt met jouw waarden. Saskia was benieuwd of het grote publiek het met hem eens is en dat bleek overduidelijk het geval te zijn, zoals je kan zien op de afbeelding met de resultaten.

0
De oorzaken van een burn-out

Die aandacht voor waarden, voor het existentiële is niet nieuw voor de mens. De vraag naar de zinvolheid van ons bestaan wordt al eeuwenlang behandeld door filosofen. Zelfs de oude Grieken leken al door te hebben dat je er bij iemand stevig op kan inhakken door hem of haar zinloos werk te laten doen. Denk maar aan de mythe van Sisyphus die door de goden gestraft werd door tot in het einde der tijden een zware rotsblok tegen een steile berg omhoog te duwen, telkens als hij de top bereikte, rolde het rotsblok van de berg en moest hij opnieuw beginnen.

Toch is er de laatste jaren een hernieuwde interesse voor het onderwerp vanuit verschillende hoeken:

 1. Onze economie evolueerde de laatste decennia van landbouw-, naar productie-, naar diensteneconomie. En nu zijn we steeds meer een identiteitseconomie geworden. Alles wat we doen, moet ons helpen de beste versie van onszelf te worden. Alles wat we doen, moet in lijn zijn met onze waarden. En dat merk je ook in het werkveld van de arbeidspsycholoog: enter de wereld van ‘value based marketing’ en ‘value based HRM’. We kiezen voor producten, voor werkgevers, … die in lijn liggen met onze waarden. Bedrijven stemmen bijgevolg een marketing- en HR-strategie hierop af.
   
 2. Ook in het wetenschappelijk onderzoek zie je de interesse voor waardencongruentie in relatie met welzijn op het werk toenemen. Voorlopig wordt deze link ook bevestigd, al is er nog meer onderzoek nodig. Een voorbeelditem dat bevraagd wordt in het kader van waardencongruentie en dat samen lijkt te hangen met welzijn is:  “De dingen die ik waardeer in het leven zijn zeer vergelijkbaar met de dingen die mijn organisatie waardeert.” Er wordt nog onderzoek gedaan naar een valide en betrouwbare vragenlijst rond waardencongruentie op het werk, in de toekomst zou het dan mogelijk zijn om dit bijvoorbeeld ook mee te nemen in de psychosociale risicometing.
   
 3. Op vlak van therapievormen zie je een toegenomen interesse voor waarden gebaseerde therapie. En dat is niet zonder reden. De bekendste, namelijk Acceptance and Commitment therapy (ACT), haalt hele mooie resultaten bij de behandeling van diverse klachten waaronder ook stress- en burn-outklachten. Centraal bij ACT staat het leven naar je waarden en het leren dragen van het ongemak dat daarbij komt kijken. De basisassumptie erachter is dat lijden onlosmakelijk verbonden is met het leven. In plaats van de onaangename gevoelens en gedachten die daarbij komen kijken te vermijden, aanvaard je ze en richt je je aandacht op een leven in lijn met je waarden. Als bijvoorbeeld natuur een belangrijke waarde is, maar je hebt het de hele week te druk om een wandeling te gaan maken in het bos, is het beter om het ongemak te dragen van tegen iets of iemand neen te zeggen dan jezelf die portie natuur die voor jou zo belangrijk is, te ontzeggen.
   
 4. Ten slotte is ook het fenomeen ‘brown-out’ wel interessant om te vermelden. Recent wordt er een onderscheid gemaakt tussen Burn-out en Brown-out. Burn-out wordt naar voor geschoven als een energiestoornis die ontstaat door (onder andere) een te veel aan werk.  Terwijl brown-out vooral draait om een verlies aan zingeving of betekenis van het werk, het werk ligt niet langer in lijn met de waarden van de werknemer waardoor men eveneens symptomen als vermoeidheid en prikkelbaarheid vertoont. Waar onderzoek naar burn-out al een vrij jonge wetenschap is, geldt dat natuurlijk helemaal voor brown-out. Maar het wordt wel steeds duidelijker dat je niet enkel ziek kan worden van een te veel aan werk, maar ook van waardenincongruentie. Nog heel wat te ontdekken daar dus! Sommige bronnen vermoeden dat het risico op brown-outs nog veel hoger ligt dan het risico op burn-outs. Onze wereld en dus ook onze jobs evolueren snel. Denk maar aan de impact van digitalisering, de groene transitie, overnames, … Al die evoluties maken dat heel wat mensen op een gegeven moment moeten vaststellen dat zij en hun job of werkgever uit elkaar gegroeid zijn, dat ze niet meer hetzelfde nastreven of dezelfde dingen belangrijk vinden.

Kortom de link tussen waardencongruentie en welzijn op en naast het werk wordt duidelijker. Als individu kan je je welzijn verhogen door op zoek te gaan naar een werkgever die dezelfde waarden als jijzelf nastreeft of te zoeken naar een job die je kan uitvoeren volgens jouw waarden.

0

Interesse om hierover meer te weten? 

Ontdek ons learning traject 'Op exploratie naar de leider in jezelf'

Tijdens dit boeiend en inspirerend groeitraject investeer je in een diepere verbinding met jezelf om je (nog) beter te kunnen verbinden met anderen. Leer je hoe je kan loskomen van ongewenste oude gedragspatronen. 

  Interesse om hierover meer te lezen?

  Ontdek onze andere inzichtsartikels:

  0

  Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

  Burn-out als selectiecriterium?

  De zin en onzin van burn-out als selectiecriterium

  Inzicht

  Het aantal werknemers met burn-outklachten neemt jaar na jaar toe. Steeds meer burn-outpatiënten komen voor lange tijd op een ziekte- of invaliditeitsuitkering terecht. De regering wil dan ook meer inzetten op re-integratie van deze groep als oplossing voor het tekort aan krachten op onze arbeidsmarkt. Maar is het voor jou als werkgever wel een goede zet om een (ex-)burn-outpatiënt een kans te geven op de werkvloer? Saskia Poelmans, psycholoog en stress & burn-out coach bij Skill BuilderS, ging op onderzoek.

  Burn Out

  Werkhervatting na burn-out: hoe ga je hier als leidinggevende mee om?

  Inzicht

  Enige tijd geleden viel jouw medewerker uit met een burn-out. Na een al dan niet lange periode van herstel is deze persoon klaar om het werk te hervatten. Bij menig leidinggevende zorgt deze positieve gebeurtenis dan weer voor stress. Je planning werd door de burn-out in de war gestuurd en je zit nog steeds met frustraties. Saskia Poelmans, Psycholoog outplacement & stress- en burn-outbegeleiding, legt uit hoe je hier als leidinggevende het best mee omgaat. 

  Contacteer ons

  Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

  Vind een kantoor

  VDAB
  Loopbaancheques
  ESF
  EU
  Vlaanderen
  Actiris Brussels
  Kmo-Portefeuille
  Certo
  Qfor