Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/ivan_en_coachee_igor.jpg
Inzicht

(Dis)connectie met een 'ruwe diamant'

Ivan Dauwe, outplacement coach bij Skill BuilderS, leerde in april 2020 de 57-jarige Armeniër Igor kennen. Aan de hand van deze bijzondere kennismaking zoomt hij in op het belang van connectie en betrokkenheid tijdens een outplacement-traject. Een inspirerend verhaal over connectie tussen coach en coachee. “Ivan, the first time I spoke to you on the phone, I immediately knew you were a good guy”.

Disconnectie als trigger voor depressie

1. Disconnectie van het werk

2. Disconnectie van andere personen

3. Disconnectie van betekenisvolle waarden

 

Het staat buiten kijf dat bovenstaande oorzaken reële triggers tot mentaal afglijden kunnen vormen. Vandaar dat ik in mijn job en activiteiten het uitermate belangrijk vind om hierin tegengas te geven! Hoe? Door met mijn klanten een relatie op te bouwen die gestoeld is op wederzijds respect, vertrouwen, begrip, en waarin connectie een centrale plaats inneemt. Zo bijvoorbeeld ook met Igor.

Tijdens de lockdown in april 2020 had ik een eerste telefonisch contact met Igor, naar aanleiding van zijn ontslag in de diamantsector. Het gesprek verliep eerder moeizaam: enerzijds omdat de telefoonverbinding het technisch soms liet afweten, anderzijds omdat Igor voornamelijk Engelstalig is. Hij kan zich wel redden in het Nederlands, maar hij beseft dat dit nog beter kan. Uit het eerste gesprek kon ik met mondjesmaat begrijpen dat hij nog geen uitkering had ontvangen. Ik had hem beloofd dat ik contact ging opnemen met de juiste instanties hiervoor. We maakten een vervolgafspraak.

0
Ivan en coachee Igor

Na een paar (mijns inziens soms moeizame) telefonische gesprekken, kon ik in juli 2020 - met respect voor de afstandsregels - eindelijk Igor ontmoeten in ons kantoor te Antwerpen. Groot was mijn verbazing dat hij een cadeau voor mij meebracht. Ik had naar mijn gevoel nog niet genoeg kunnen coachen, begeleiden, helpen, ….  Niets was echter minder waar. Igor was enorm dankbaar omdat ik hem geholpen had zijn dossier in orde te maken en zijn uitkering te regelen. Hij gaf me achteraf ook één van de mooiste complimenten die ik kon krijgen: “Ivan, the first time I spoke to you on the phone, I immediately knew you were a good guy”. Deze woorden raakten me oprecht. Ik was erin geslaagd om tijdens onze eerste telefonische communicatie, oprechte connectie en betrokkenheid te creëren. Iets dat onze coachees in outplacement enorm waarderen. 

Dit moment van connectie was nodig om verder te gaan. Zo kwam zijn interessant leven aan bod, zijn migratie vanuit Armenië naar Antwerpen, met een lange tussenstop in Amerika. Enorm boeiende verhalen! Igor is letterlijk 57 jaar geleden geboren in de diamantsector, en vanuit zijn passie voor diamanten startten we elk gesprek op.

Igor en ik hebben een missie. Vanuit zijn drive voor en knowhow over diamanten wil hij opnieuw zelfstandig een zaak openen in deze sector. Als outplacementcoach wil ik hem in elke stap bijstaan. Sommige sceptische tongen kunnen beweren dat deze sector anno 2020 het economisch moeilijk heeft, en dit is ook het geval. Anderzijds hebben in deze onwezenlijke tijden wel meerdere sectoren het moeilijk omwille van Covid-19. Het is mijn sterke overtuiging dat met een goed product, een intelligente benadering en aanpak, een gezonde dosis hard werken en een tactisch businessplan elk idee kan standhouden en succes kan hebben. Dit uiteraard aangevuld met een realistisch plan van aanpak.

Op deze manier wil ik Igor helpen om opnieuw te connecteren met werk, met andere mensen en met sterke waarden.'

0

Wil je hierover graag in detail spreken?

Contacteer Ivan Dauwe, outplacement coach

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Hoe kies ik het juiste outplacementkantoor?

Tip
Outplacement

Hoe kies ik het juiste outplacementkantoor?

In mijn vorig artikel bescheef ik hoe outplacement je interne en externe bedrijfsimago versterkt. Maar hoe kies je als werkgever nu een geschikt outplacement kantoor? Uiteindelijk betaal je toch een mooie som. Zorg dan dat de begeleiding geen slag in het water is.
 

Kwetsbaarheid op de werkvloer?

Inzicht
Kracht van kwetsbaarheid togelicht door Karen Genetello, coach bij Skill BuilderS

Kwetsbaarheid op de werkvloer?

Zichzelf kwetsbaar opstellen is voor veel mensen een enorme opgave. Door jezelf kwetsbaar op te stellen, stel je jezelf open voor mensen. Je geeft je bij wijze van spreken volledig bloot. De gedachte alleen al doet sommige mensen huiveren van angst. Kwetsbaarheid wordt immers vaak geassocieerd met een teken van zwakte. Maar is dat zo? Volgens Karen Genetello, coach bij Skill BuilderS, is het heilzaam om ook even stil te staan bij de kracht van kwetsbaarheid. 
 

Wat hebben medewerkers nodig in onzekere tijden?

Inzicht
Vrouw

Wat hebben medewerkers nodig in onzekere tijden?

Het voorbije jaar kwamen er heel wat uitdagingen op ons af, zowel in ons privéleven als op de werkvloer. De pandemie impacteerde ons leven. Een uniek experiment waarbij we allen massaal van de ene dag op de andere overschakelden naar thuiswerk. Voor de een was dit een zegen, voor de ander een ramp. Werkgevers zagen stress bij hun medewerkers toenemen, de betrokkenheid dalen en het middellange ziekteverzuim stijgen. HR-medewerkers en leidinggevenden werden overspoeld met vragen en bezorgdheden van hun medewerkers. Hoe kan je als organisatie inspelen op de behoeften van je medewerkers in onzekere tijden?  Saskia Poelmans, psycholoog en burn-outcoach, zoomt in op een recente publicatie van de vakgroep sociale psychologie van de UGent.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor