Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/outplacement-1.jpg
Inzicht

Outplacement sinds 29 april 2019 ook verplicht bij medische overmacht

Zet u de samenwerking met een medewerker stop wegens medische overmacht, denk er dan voortaan aan om de vertrekker outplacement aan te bieden. 

Laten we eerst de context schetsen. Dit nieuwe outplacementstelsel geldt specifiek voor medewerkers wiens arbeidscontract wordt stopgezet na ziekte of ongeval als blijkt dat zij niet langer in staat zijn om het overeengekomen werk uit te voeren. Let wel: als werkgever moet u uiteraard eerst de nodige inspanningen doen en mogelijkheden bekijken om uw werknemer via een re-integratietraject opnieuw aan het werk te zetten. Enkel wanneer duidelijk wordt dat dit definitief niet zal lukken, kunt u de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht beëindigen. En dan bent u voortaan verplicht om de man/vrouw outplacement aan te bieden.

Wat houdt de nieuwe verplichting precies in?

Als werkgever moet u de betrokken werknemer een outplacementaanbod doen ter waarde van 1800 euro (en ook deze kosten dragen), binnen de 15 dagen na het beëindigen van het arbeidscontract. Hiervoor krijgt de werknemer minstens 30 uur begeleiding in een periode van maximaal 3 maanden. Deze periode gaat onmiddellijk in van zodra de werknemer uw aanbod aanvaardt.

Laat uw aanbod zeker op papier zetten, dat is immers verplicht. SBS Skill BuilderS doet dit graag voor u. De kwaliteitscriteria zijn identiek aan de criteria bij outplacement in het Algemene Stelsel. Belangrijk is dat het outplacementaanbod aangepast is aan de capaciteiten van uw ex-werknemer. Die zijn immers beperkt door zijn gezondheidsprobleem.

Aan welke regels moet de ex-werknemer zich houden?

De ontslagen medewerker heeft vier weken tijd om uw aanbod te aanvaarden. Hij kan dit schriftelijk doen, maar is dat niet verplicht. Reageert hij niet op tijd, dan vervalt zijn recht op outplacement.

Indien uw werknemer ondertussen een andere job vond of begon als zelfstandige, dan mag hij aangeven de outplacementprocedure niet op te starten of verder te zetten. Dan ontslaat dit u als werkgever van de verplichting. Hoewel, hierbij hoort een kanttekening. Verliest de werknemer zijn nieuwe job binnen de drie maanden na zijn indiensttreding, dan mag hij opnieuw aankloppen voor outplacementbegeleiding.

De ex-werknemer moet daarnaast ook de adviserend arts van het ziekenfonds op de hoogte brengen van de aanvang én de inhoud van het outplacement. Opnieuw binnen een afgebakende periode, nu van 15 dagen vanaf de start van de outplacementprocedure. SBS Skill BuilderS kan deze informatieplicht overnemen, uiteraard met het akkoord van de werknemer.

Meer weten?

Vraag onze brochure ‘Wetgeving outplacement: Wijzigingen 29 april 2019' aan bij onze Outplacement-specialist Hilde Verbeke en ontdek alle gedetailleerde informatie. U kunt Hilde ook bellen op het nummer 053/85 77 70.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

SBS Skill BuilderS lanceert app om mensen in een outplacementtraject sneller aan nieuwe job te helpen

Nieuws
SkillBuilder app
10.07.2019

SBS Skill BuilderS lanceert app om mensen in een outplacementtraject sneller aan nieuwe job te helpen

SBS Skill BuilderS lanceert de SkillBuilder app als aanvulling en ondersteuning van de persoonlijke coaching en begeleiding van werkzoekenden. Deze digitale tool helpt de medewerker zijn ontslag te verwerken, inzicht te verwerven in zijn persoonlijke kwaliteiten en zich voor te bereiden op het zoeken en solliciteren voor een job bij een andere werkgever en dit geheel volgens eigen noden en tempo.

Werkgever moet voortaan vaker spontaan outplacement aanbieden

Inzicht
Outplacement wet
19.12.2018

Werkgever moet voortaan vaker spontaan outplacement aanbieden

Outplacement voor 45-plussers? Zeker. De wetgeving is sinds 1 december jl. nog verstrengd. Ontslagen werknemers moeten langer op de arbeidsmarkt beschikbaar blijven en dus moeten werkgevers vaker spontaan een begeleidingsaanbod doen. Hoe zit het precies in elkaar?

(nieuwe wetgeving vanaf 1/12/2018)

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques