Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/outplacement.jpg
Inzicht

Werkgever moet voortaan vaker spontaan outplacement aanbieden

Outplacement voor 45-plussers? Zeker. De wetgeving is sinds 1 december jl. nog verstrengd. Ontslagen werknemers moeten langer op de arbeidsmarkt beschikbaar blijven en dus moeten werkgevers vaker spontaan een begeleidingsaanbod doen. Hoe zit het precies in elkaar?

(nieuwe wetgeving vanaf 1/12/2018)

Elke werknemer die door de werkgever ontslagen is en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding voor dezelfde termijn, kan aanspraak maken op een ontslagpakket. Dat is alvast de ‘algemene regeling’ rond outplacement die geldt voor ontslagen sinds 1 januari 2016.

Oude regeling voor 45+ wordt strenger

Naast deze ‘algemene’ regeling blijft ook de oude regeling, de ‘bijzondere regeling’ op basis van CAO82bis, bestaan. En het is precies hier dat er wijzigingen zijn.

We frissen even het geheugen op. De bijzondere regeling outplacement richt zich specifiek op 45-plussers, maar enkel op die groep die niet valt onder de algemene regeling. Dat wil zeggen dat als een werknemer niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor outplacement in het kader van de algemene regeling (dus een lange opzegtermijn of het equivalent in opzegvergoeding heeft), hij eventueel aanspraak kan maken op outplacement op basis van CAO82bis.

Beschikbaar voor de arbeidsmarkt of niet?

Belangrijk bij deze bijzondere regeling is de vraag of een werknemer al dan niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. De werkgever moet immers mensen die niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, geen spontaan begeleidingsaanbod doen. Enkel als de werknemer hier zelf uitdrukkelijk om vraagt, moet de werkgever toch nog een voorstel op tafel leggen.

De wijziging in deze regeling draait rond de invulling van het ‘niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt’. Sinds 1 december 2018 is deze groep ontslagen werknemers gekrompen door de scherpere voorwaarden. Als een werknemer op het einde van zijn opzegperiode de leeftijd van 62 jaar bereikt of over een beroepsverleden van 42 jaar beschikt, moet hij niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Concreet zorgt deze verhoging van leeftijden en termijnen ervoor dat meer werknemers beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en dus in aanmerking zullen komen voor een spontaan outplacementaanbod.

Er zijn uitzonderingen…

Zowel deze bijzondere regeling voor 45-plussers als de algemene regeling geldt niet voor werknemers die ontslagen worden om dwingende redenen. Ook de werknemers die vallen onder de bepalingen met betrekking tot het activerend beleid bij herstructureringen, vallen buiten deze regelingen.

Hoe werkt het?

Eens een werknemer ontslagen is en in aanmerking komt voor outplacement, mag de werkgever niet te lang dralen om zijn aanbod op papier te zetten.

  • Bij ontslag met een opzeggingsvergoeding moet hij schriftelijk een aanbod doen binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Bij ontslag met een ontslagperiode is er iets meer tijd: binnen de 4 weken na aanvang van de opzeggingstermijn.
  • Bij outplacement voor 45-plussers is de deadline 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer krijgt op zijn beurt vier weken (of 1 maand bij 45-plussers) de tijd om schriftelijk te laten weten of hij op het aanbod ingaat of niet.

60 uren begeleiding

De wet maakt een onderscheid tussen ontslag met een opzeggingsvergoeding en ontslag met een opzeggingstermijn. In beide groepen hebben de ontslagen medewerkers recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren.

  • Bij een ontslag met opzeggingsvergoeding en bij outplacement voor 45-plussers, bestaat de outplacementbegeleiding uit 3 fases:
  1. 20 uren begeleiding gedurende maximum 2 maanden sinds het begin van de outplacementbegeleiding
  2. 20 uren begeleiding gedurende maximum 4 maanden
  3. 20 uren begeleiding gedurende maximum 6 maanden.
  • Bij het ontslag met een opzeggingstermijn voorziet de wet geen bepalingen rond de verschillende fasen van outplacementbegeleiding.

Meer weten? Vraag onze brochure ‘Wetgeving outplacement: Wijzigingen 1 december 2018’ aan bij onze Outplacement-specialist Hilde Verbeke en ontdek alle gedetailleerde informatie.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

SBS Skill BuilderS lanceert app om mensen in een outplacementtraject sneller aan nieuwe job te helpen

Nieuws
SkillBuilder app
10.07.2019

SBS Skill BuilderS lanceert app om mensen in een outplacementtraject sneller aan nieuwe job te helpen

SBS Skill BuilderS lanceert de SkillBuilder app als aanvulling en ondersteuning van de persoonlijke coaching en begeleiding van werkzoekenden. Deze digitale tool helpt de medewerker zijn ontslag te verwerken, inzicht te verwerven in zijn persoonlijke kwaliteiten en zich voor te bereiden op het zoeken en solliciteren voor een job bij een andere werkgever en dit geheel volgens eigen noden en tempo.

Outplacement sinds 29 april 2019 ook verplicht bij medische overmacht

Inzicht
Outplacement
29.04.2019

Outplacement sinds 29 april 2019 ook verplicht bij medische overmacht

Zet u de samenwerking met een medewerker stop wegens medische overmacht, denk er dan voortaan aan om de vertrekker outplacement aan te bieden. 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

Qfor
Certo
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
VDAB
Loopbaancheques