Training, Coaching & Consultancy

Binnen organisaties maken mensen meer dan ooit het verschil. Hun engagement en de inzet van hun competenties zijn doorslaggevende succesfactoren. Mensen bepalen mee het beeld dat de buitenwereld van het bedrijf heeft en de organisatie ervaart. Tegelijk neemt de vraag naar talent toe. De medewerker van zijn/haar kant is een stuk bewuster van zijn/haar waarde en verwacht meer. Eén van die verwachtingen is zijn/haar talenten te kunnen ontwikkelen. Dit creëert een spanning tussen wat de medewerker zoekt, wat organisaties nodig hebben om duurzaam te kunnen evolueren en groeien, en wat klanten wensen te ontvangen en bereid zijn te betalen.

TCC ondersteunt organisaties in het optimaal ontdekken van, omgaan met en inzetten van het talent van deze medewerkers. Evenals bij het creëren van een omgeving die dit toelaat en versterkt. Dit alles binnen de organisatie- en klantencontext. Zodat de juiste medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien, ontwikkelen en verbinden. En hun talent ten volle inzetten.

Hoe?

TCC staat voor training, coaching en consulting. Door deze integrale aanpak komen we vanuit consulting tot concrete realisatie en integratie bij de klant via coaching en training, zodat de organisatie en de medewerker ook echt resultaat halen. Daarbij gaan we uit van onze waarden:  "verder met talent", respectvol, team- en klantgedreven en "willing to sweep the floor".

Verschillende competentiecentra:

Binnen de SBS Group delen onze verschillende competentiecentra hun expertise en competenties met mekaar. Zo helpen we onze klant optimaal om zijn finale doelstellingen te bereiken.

  • Binnen Hr Expertise helpen we organisaties talent te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, vanuit de eigen kracht en in dialoog met de strategie en de noden van de klanten en de organisatie. Waarbij we dus rekening houden met toekomstige, aanwezige en noodzakelijke competenties en talenten, op korte, middellange en lange termijn.
  • Binnen Leading People helpen we organisaties tot helderheid te komen. Sterke, goed functionerende (top)teams en een cultuur van dialogerend leiderschap zijn daarbij essentieel. Dit leidt tot een gezonde, krachtige, dialogerende organisatie waarin mensen mee vorm geven aan de organisatie en deze uitdragen. Leading people werkt op zelfleiderschap, leiderschap, team- en organisatieontwikkeling. Ons partnership voor de Benelux met The Table Group van Patrick Lencioni is daarbij cruciaal. Bezoek de website: www.leadingpeople.be
  • Binnen Public Speaking helpen we mensen optimaal te communiceren met en binnen groepen. In essentie gaat het hier om spreken voor een publiek, presentatietechnieken, vergadertechnieken en train the trainer. Bezoek de website: www.publicspeaking.be
  • Binnen Sales Ambassador helpen we mensen en organisaties zich te verbinden met de externe wereld, vanuit een win-win perspectief, een sterke klantgedrevenheid en de wil een sterke meerwaarde te creëren voor de klant. Bezoek de website: www.salesambassador.be