Jump2Work

SBS ALS PARTNER VOOR UW BEDRIJF!

HEBT U ALS WERKGEVER OPENSTAANDE VACATURES?

Wilt u graag een medewerker op maat creëren? SBS Skill BuilderS heeft de oplossing: onze Gazet van Talent geeft u een overzicht van onze kandidaten per regio en per jobdomein.
Laat u verrassen en ontdek de ideale match hier.

Met de financiële steun van het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid zet het Jump2Work team zich dagelijks enthousiast in om (langdurig) werkzoekenden te motiveren om stappen te zetten naar een job.

VDAB zorgt voor de screening en selectie, het Jump2Work team spant zich in voor het:

 • motiveren, stimuleren en activeren van werkzoekenden
 • actief voorbereiden op tewerkstelling
 • tot een gepaste beroepsoriëntering komen
 • ondersteuning bieden bij een volledige integratie op de werkplek

Zingeving is daarbij een onmisbaar onderdeel. We zorgen ervoor dat de werkzoekenden het belang van het vinden van een goede job inzien en dat ze hun waarde op de arbeidsmarkt, en het verschil dat ze kunnen maken, beter kunnen inschatten.

SITUERING

U heeft nog openstaande vacatures? Waarom overweegt u niet om een oudere werkzoekende aan te werven? Of een jong volwassene? Met Jump2Work komt u, volledig kosteloos, in contact met werkzoekenden die u zelf niet bereikt! Bovendien geniet u meteen van de juiste tewerkstellingsmaatregel (IBO, Win-Win, Activa enz.).

Maar ook na de aanwerving kan u op ons rekenen en bent u gerust van een vlotte integratie van de nieuwe werknemer. SBS Skill BuilderS blijft met de werkzoekende werken aan een passende arbeidsattitude en zorgt via jobcoaching voor de juiste afstemming.

KENMERKEN

 • Financiële steun van het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid
 • Met het Jump2Work project begeleidt SBS Skill BuilderS jaarlijks 9000 werkzoekenden in Vlaanderen.
 • SBS Skill BuilderS is een erkend arbeidsbemiddelaar.
 • De deelnemers aan het Jump2Work project zijn zowel jonge als oudere en/of laaggeschoolde werkzoekenden.
 • De deelnemer wordt begeleid en gecoacht opdat hij zijn competentie niet alleen kan ontdekken, maar deze ook kan versterken.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke coach toegewezen. Samen gaan ze op zoek naar de juiste match tussen competenties van de kandidaat enerzijds en functie en cultuur van de onderneming anderzijds.
 • Eens de deelnemers aan de slag zijn, blijven we ze opvolgen door jobcoaching.
CONTACT

Jump2Work
Els Verstraeten
Maaldreef 51
9320 Nieuwerkerken-Aalst
Tel: +32 53 85 09 00
e-mail: jump2work@skillbuilders.be