Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner1.jpg

Privacy policy

Deze privacyverklaring legt uit wanneer en waarom wij, 
Skill BuilderS, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Laatste update: 22 maart 2022

Persoonsgegevens houdt alle informatie in over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de betrokkene). We vinden het belangrijk dat u zich volledig bewust bent van de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze verklaring worden uiteengezet. Daarom moedigen wij u aan om deze verklaring aandachtig door te nemen.

Als u vragen heeft omtrent deze verklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon via info@skillbuilders.be.

0
Welke persoonsgegevens verzamelt Skill BuilderS?

Skill BuilderS verzamelt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We verlenen diverse diensten waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de hierna benoemde doeleinden:

 • De begeleiding van outplacement van werkenden
 • De begeleiding van werkzoekenden naar werk
 • Het aanbieden en organiseren van workshops en infosessies
 • Het aanbieden en organiseren van trainingen, coaching en consultancy
 • Het aanbieden en organiseren van loopbaanbegeleiding
 • Het aanbieden van diverse assessments (professionele en persoonlijke ontwikkeling)
 • Het informeren en op de hoogte houden van het laatste nieuws

Voor deze verschillende doeleinden verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, afhankelijk van de specifieke relatie die wij met u hebben. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie, geboortedatum;
 • Postadres telefoon (vast en/of mobiel), e-mail;
 • Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, btw-nummer en RSZ-nummer;
 • Informatie i.v.m. de geleverde diensten (loopbaaninformatie, resultaten, etc.).

We verwerken uw gegevens op een vertrouwelijke manier. We vinden de beveiliging van deze gegevens van belang en daarom implementeren we een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de eisen van de Europese Unie.

Hoelang worden persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze doeleinden die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen?

Uw persoonsgegevens worden niet door andere partijen verwerkt waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw persoonsgegevens kunnen met onze verwerkers worden gedeeld, wanneer wij beroep doen op hen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. Deze verwerkers dragen zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG en in overeenstemming met dit privacy beleid. Zij gebruiken alleen uw gegevens binnen de strikte grenzen van onze instructies. Ten slotte worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven naar derde partijen buiten de Europese Unie.

Houdt Skill BuilderS ook cookies bij?

De website van Skill BuilderS slaat cookies op om een inzicht te krijgen in het gebruik ervan door online bezoekers. Deze informatie wordt aangewend om rapporten over de activiteiten van de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden.

Veel browsers accepteren standaard cookies, maar u kunt dit eventueel opnieuw instellen om alle cookies te weigeren, verwijderen of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt de cookies ook uitschakelen, het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website dan niet correct functioneren. Via de volgende links kunt u de cookies uitschakelen:

Welke rechten heb ik als individu?

Als individu heeft u onder de GDPR een aantal rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@skillbuilders.be. U kunt aanspraak maken op de volgende rechten:

 • Het recht op informatie: U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
 • Het recht op rectificatie en gegevenswissing: U hebt het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren of in te vullen en onder sommige omstandigheden is het mogelijk om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te beperken.
 • Het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit): U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie door middel van een machine leesbare vorm.
 • Het recht van bezwaar: U kunt bezwaar aantekenen op het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering: U heeft het recht op menselijke input in het geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Indien u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@skillbuilders.be. Als u op enig moment meent dat wij uw privacy schenden, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be.  

Verandering van deze verklaring?

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van het aangepaste privacybeleid op de website. In geval van ingrijpende wijzigingen, zullen wij de betrokkenen hiervan altijd op de hoogte stellen. We moedigen gebruikers aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Het voortdurend gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacybeleid.

Adres maatschappelijke zetel

SBS Skill BuilderS BV
Lippenshofweg 1
9320 Aalst (Nieuwerkerken)

BTW/TVA: BE0429.499.667 

RPR-RPM Dendermonde

0
0

Vragen over ons privacy-beleid?

67-33

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor