Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Coach%20psycholoog.jpg
Inzicht

Coach en psycholoog: 2 rollen die elkaar versterken

Het programma ‘Factcheckers’ op VRT 1 kaartte in hun voorlaatste aflevering aan dat sommige coaches ook psychologische hulp aanbieden. Saskia Poelmans, psycholoog en stress & burn-outcoach bij Skill BuilderS, geeft verdere duiding over de specifieke rol van coach en psycholoog.
 

Hoe zit dat precies?

Coaching en psychologische begeleiding zijn twee verschillende vakken. Een coach helpt je om doelen te stellen en deze te bereiken, dit kan zowel privé als professioneel zijn. Een psycholoog is opgeleid om mentale problemen te herkennen en je daar begeleiding bij aan te bieden. Twee verschillende insteken dus. Wanneer een coach zich wel waagt aan het aanbieden van psychologische hulp, zoals aangetoond voor sommige coaches in de reportage, is die strafbaar. 

Coaching en psychologische begeleiding gaan hand in hand bij Skill BuilderS

Soms lijkt het alsof coaches en psychologen lijnrecht tegenover elkaar staan, maar het tegendeel is waar.
Onze coaches hebben een specifieke expertise met betrekking tot alles wat werk aangaat. Ze kennen de arbeidsmarkt als hun broekzak, weten wat knelpuntberoepen zijn en wat niet en in welke regio, ze hebben contacten met sectorfederaties en opleidingsinstellingen, kennen heel wat van sociale wetgeving en helpen je wegwijs in de administratieve mallemolen die komt kijken bij ontslag, werkloosheid, progressieve werkhervatting, … en met deze specifieke expertise bieden ze een aanvulling op psychologische begeleiding wanneer iemand klaar is om te re-integreren op de arbeidsmarkt.
Onze coaches vangen mensen op bij ontslag en bij werkloosheid en zijn daarvoor onderlegd in onder andere gesprekstechnieken en rouwverwerking. Toch kunnen deze moeilijke fasen in iemands leven ook aanleiding geven tot het ontwikkelen van psychologische problemen zoals gecompliceerde rouw, depressie, trauma, angst, … en dan zal er steeds doorverwezen worden naar een psycholoog voor gepaste hulpverlening. Onze coaches spelen daarbij een belangrijke rol in het wegwijs maken van coachees in de psychologische hulpverlening en in het motiveren van coachees om deze belangrijke stap te zetten. Bij Skill BuilderS zijn er ook diverse psychologen aan de slag die de coaches kunnen adviseren bij twijfel over de te volgen routing.

Specifieke rollen die elkaar versterken

Kortom, bij Skill BuilderS waken we goed over de rolverdeling en zetten we de sterkten van zowel coaches als psychologen maximaal in. Onze coachees zijn in goede handen en worden begeleid door gedreven, enthousiaste, betrokken coaches of psychologen, steeds in functie van de specifieke nood van de coachee. Daarnaast wordt er bij Skill BuilderS veel aandacht besteed aan opleidingen, bijscholingen, certificeringen, intervisies en supervisie en streven we steeds naar goede intenties én goed gedrag.

Wil je hierover graag van gedachten wisselen?

Contacteer ons. We luisteren graag.
 

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

gele kanarie in de koolmijn

Wat leert de kanarie in de koolmijn ons over de aanpak van burn-out?

Inzicht

Als medewerkers met een burn-out anno 2024 de spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn zijn, wat leert ons dat dan over onze aanpak van deze problematiek? De arbeiders in de koolmijnen namen vroeger altijd een kanarie mee naar hun werkpost. Deze kanarie was heel gevoelig aan giftige dampen of een gebrek aan zuurstof. Wanneer de kanarie van zijn stokje viel, wist iedereen meteen dat er dringend maatregelen nodig waren om te voorkomen dat er meer slachtoffers zouden vallen. Saskia Poelmans, psycholoog en burn-outcoach bij Skill BuilderS, vraagt zich af wat er zou gebeurd zijn als deze kanaries die snel van hun stokje gingen, getraind zouden hebben om weerbaarder te worden, het langer vol te houden? 

Burnout

Gaslighting bij burn-out

Inzicht

De term ‘medical gaslighting’ of het minimaliseren of ontkennen van de klachten van een patiënt door de behandelend arts waardoor de patiënt aan zichzelf gaat twijfelen, duikt de laatste tijd vaker op. Is het een modewoord of een veelvoorkomend probleem? Onze collega Saskia Poelmans, psychologe en stress & burn-outcoach, licht verder toe.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor