Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Training%20met%20impact%20en%20leerengagement.jpg
Inzicht

Het belang van leerengagement

'Hoe leren mensen?' Bij Skill BuilderS staan we hier regelmatig bij stil. In onze trainingen en workshops houden we regelmatig de vinger aan de pols en bekijken kritisch waar we het leerproces nog kunnen optimaliseren. Onderzoek naar hoe mensen leren, staat bovendien niet stil, en wij dus ook niet. Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, licht toe. 

Als je op Google intikt 'Hoe leren mensen?', kom je meteen terecht bij Kolbs leerstijlen (doener, dromer, denker, beslisser) en -fasen. Artikels over leerstijlen, -strategieën, -fasen … Veel nieuws kwamen we niet tegen; onze honger was niet gestild.
Het daagde ons dat we niet de juiste vraag stelden. Ja, we weten dat mensen leren op verschillende manieren en in fasen. En dat de ene manier effectiever is dan de andere. Maar hoe kunnen wij als trainer/coach waarnemen of mensen effectief aan het leren zijn tijdens een training? Met die vraag zijn we dan ook verder gegaan.
 

Hoe neem je waar of

mensen effectief aan het leren zijn?
 

Learner engagement of leerengagement, de betrokkenheid die deelnemers vertonen in het leerproces, is een belangrijke metric om te kijken hoeveel impact je maakt met je trainingen.

Waarom learner engagement? Geëngageerde mensen tonen meer motivatie en toewijding in het leerproces, en hebben een grotere kans het leerproces succesvol af te werken. Ze onthouden meer van de leerinhoud en weten deze beter toe te passen. Of, om het van de andere kant te benaderen: zodra iemand de interesse verliest en afgeleid raakt, stopt het leren.

Learner engagement verwijst naar de mate waarin iemand met aandacht, interesse en nieuwsgierigheid bezig is met een leeractiviteit. En daarbinnen kijken we naar twee elementen: aan de ene kant bekijken we kwantiteit:

  • Hoeveel tijd wordt er gespendeerd aan leeractiviteiten?
  • Hoeveel leeractiviteiten worden gestart en afgerond?

Aan de andere kant beschouwen we kwaliteit - en dat is minstens even belangrijk. Hoe kwaliteitsvol wordt de leertijd benut?

  • Zit een deelnemer gewoon te luisteren naar een praatje?
  • Of gaat hij ook actief aan de slag met de leerinhoud door vragen te stellen?
  • Legt hij zaken uit? Legt hij de link met de eigen context?
  • Voert hij opdrachten uit?
  • Is de deelnemer gemotiveerd om deel te nemen?

Bij elke workshop of training die we bij Skill BuilderS geven, wordt learner engagement dan ook als een belangrijk uitgangspunt gebruikt. Onze trainers en coaches bouwen hun leeractiviteiten op aan de hand van enkele concrete handvaten om de impact zo groot mogelijk te maken.

Wil je hierover van gedachten wisselen?

Contacteer Elke Ruelens, L&D Expert

 

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid, sleutel voor eigenaarschap

Inzicht

Vertrouwen, psychologische veiligheid, … het zijn begrippen die vaak opduiken in een context van teamontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat ze beide essentieel zijn in een organisatie voor de uitbouw van een gezonde en effectieve samenwerkingscultuur.
Een cultuur van psychologische veiligheid zou maken dat medewerkers sneller en meer eigenaarschap opnemen. Hamvraag is: op welke manier kan je als organisatie het eigenaarschap van je medewerkers versterken?
In onderstaand inzichtsartikel zoomt Hilde Brackeva, HR Strategist bij Skill BuilderS, hierop in en reikt alvast 5 praktische tips aan.

Opleiden als oplossing voor aanwerven

Een frisse blik op aanwerven: opleiden als oplossing

Inzicht

De uitdagingen en veranderingen op bedrijfsniveau gaan zodanig snel dat organisaties niet altijd de tijd en middelen hebben om medewerkers via ‘het klassieke proces’ aan te werven en/of op te leiden. Bovendien creëert de war for talent nog een extra obstakel om openstaande vacatures tijdig in te vullen, wat het aanwerven van mensen met de juiste skills en kennis bemoeilijkt, en een impact heeft op de business. Bij Skill BuilderS geloven we sterk in het reskilling en upskilling van medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn én te blijven op de arbeidsmarkt. Aan het woord, Matthias Eeckhout, Manager Assessment & Development bij Skill BuilderS.

Iedereen een coach

Coaching als katalysator van zelfreflectie

Inzicht

In het leven worden we vaak geconfronteerd met abstracte concepten, zoals persoonlijke groei, succes, en geluk. Hoewel deze concepten inspirerend en zingevend kunnen zijn, kunnen ze ook vaag en overweldigend aanvoelen. Een professionele coach kan ons ondersteunen om dergelijke 'vage' concepten te vertalen in concrete doelen, om zelfreflectie te stimuleren en zo resultaten te behalen. Brinda Priem en Stan Pelckmans, beiden ICF Certified coach, illustreren dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor