Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/artikel%20psychologische%20veiligheid.jpg
Inzicht

Psychologische veiligheid, sleutel voor eigenaarschap

Vertrouwen, psychologische veiligheid, … het zijn begrippen die vaak opduiken in een context van teamontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat ze beide essentieel zijn in een organisatie voor de uitbouw van een gezonde en effectieve samenwerkingscultuur.
Een cultuur van psychologische veiligheid zou maken dat medewerkers sneller en meer eigenaarschap opnemen. Hamvraag is: op welke manier kan je als organisatie het eigenaarschap van je medewerkers versterken?
In onderstaand inzichtsartikel zoomt Hilde Brackeva, HR Strategist bij Skill BuilderS, hierop in en reikt alvast 5 praktische tips aan.

Vertrouwen, trust verwijst naar het geloof, de perceptie dat anderen eerlijk, betrouwbaar en competent zijn.  

Psychologische veiligheid is specifieker en richt zich op het individu, het gevoel van veiligheid binnen een groep. Het gevoel dat je jezelf kan zijn, je mening of bezorgdheid kan uiten, fouten kan toegeven, zonder hier later negatieve consequenties van te ervaren.  

Vertrouwen wordt gezien als basis, terwijl psychologische veiligheid het mogelijk maakt dat mensen zich uiten en actief bijdragen aan een positief werkklimaat.  

Onderzoek van Amy Edmondson bevestigt dat teams met hoge psychologische veiligheid beter presteren. Daarnaast wordt het ook erkend als cruciale factor voor lerende organisaties.   

Het creëren van een context van psychologische veiligheid betekent ook dat er aandacht wordt besteed aan het zetten van heldere performance standaarden, waardoor medewerkers en organisaties beter floreren.  Een cultuur van psychologische veiligheid maakt net dat medewerkers sneller en meer eigenaarschap opnemen.   

De vraag is dus :  
Op welke manier kan een organisatie het eigenaarschap versterken door het creëren van een klimaat van psychologische veiligheid?  

Met deze praktische tips, ben je al een heel eind op weg: 

 1. Transparante communicatie
  Dit werkt in 2 richtingen. Als teamleden weten dat ze zonder oordeel kunnen spreken, voelen ze zich veiliger om ideeën te delen. Anderzijds gaat het ook over het creëren van een duidelijk en transparant kader zodat verwachtingen helder zijn.   
   
 2. Delen en leren van fouten
  Fouten worden niet onder de mat geveegd maar aangegrepen om te leren en bij te sturen.  Het monitoren van resultaten op basis van beschikbare data, is een belangrijke stap in het proces. Hierdoor ontstaan niet alleen nieuwe inzichten maar wordt ook de verantwoordelijkheid versterkt.  
   
 3. Feedbackcultuur
  Medewerkers worden aangemoedigd om eerlijk te zijn en constructieve feedback te geven zonder angst voor afwijzing. We erkennen uitmuntendheid, dagen medewerkers uit om ‘out of comfort’ te gaan en geven eerlijke en constructieve feedback.  
   
 4. Creëren van ruimte voor experimenteren en innovatie waardoor het adaptief vermogen en eigenaarschap worden aangescherpt.  
   
 5. Autonomie in de wijze waarop medewerkers vorm geven aan hun job en dit binnen een duidelijk kader. Investeer in teamontwikkeling en verbondenheid en versterk de effectieve samenwerking in job- en teamcrafting .  

  
Wil je hierover van gedachten wisselen?

Contacteer Hilde via mail
 

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Opleiden als oplossing voor aanwerven

Een frisse blik op aanwerven: opleiden als oplossing

Inzicht

De uitdagingen en veranderingen op bedrijfsniveau gaan zodanig snel dat organisaties niet altijd de tijd en middelen hebben om medewerkers via ‘het klassieke proces’ aan te werven en/of op te leiden. Bovendien creëert de war for talent nog een extra obstakel om openstaande vacatures tijdig in te vullen, wat het aanwerven van mensen met de juiste skills en kennis bemoeilijkt, en een impact heeft op de business. Bij Skill BuilderS geloven we sterk in het reskilling en upskilling van medewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn én te blijven op de arbeidsmarkt. Aan het woord, Matthias Eeckhout, Manager Assessment & Development bij Skill BuilderS.

Iedereen een coach

Coaching als katalysator van zelfreflectie

Inzicht

In het leven worden we vaak geconfronteerd met abstracte concepten, zoals persoonlijke groei, succes, en geluk. Hoewel deze concepten inspirerend en zingevend kunnen zijn, kunnen ze ook vaag en overweldigend aanvoelen. Een professionele coach kan ons ondersteunen om dergelijke 'vage' concepten te vertalen in concrete doelen, om zelfreflectie te stimuleren en zo resultaten te behalen. Brinda Priem en Stan Pelckmans, beiden ICF Certified coach, illustreren dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 

Beslissingen nemen

Wat staat goede beslissingen in de weg?

Inzicht

Nu het volop kerstperiode is, moeten velen onder ons nog op zoek naar kerstcadeaus. Je wil graag het perfecte, leuke, memorabele én binnen het beperkte budget passende cadeautje op de kop tikken, maar de keuzestress overvalt je. Je kan niet beslissen. Al te vaak ligt de oplossing, onder tijdsdruk, in het aanpassen van de criteria of hun gewicht. Het mag toch iéts duurder zijn. Zo perfect hoeft ook weer niet. Je beslist en koopt het geschenk.

Is dit voorbeeld voor jou herkenbaar? Kan jij soms moeilijk de knoop doorhakken? Stel je jezelf de juiste vragen? Hanteer je het correcte beslissingsproces? Rien Vanyzere, psycholoog en trainer/consultant bij Skill BuilderS, zoomt in op het belang van elke stap in het beslissingsproces. 

Contacteer ons

Jouw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor