Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner_malik-stiften_blue_2.png

Blog: Leadership

Modern leiderschap bevordert vertrouwen, authenticiteit en gedragen engagement. Zelfleiderschap bewaakt dit en creëert een feedbackcultuur. Zo ontstaat de omgeving waarin talent zich optimaal ontwikkelt.

Plek... fundament van geluk

'Plek' is een fantastisch Nederlands woord. Meer dan plaats is het een woord dat raakt. Plek is een essentiële voorwaarde tot geluk. Je vaste plek hebben. Dat is mijn plekje. Wat is jouw plek? Maar ook: zijn/haar plek bleef leeg. Ik zoek mijn plek nog... Je plek verliezen. Bepaalde plekken roepen oude herinneringen op. Je plek in het gezin had/heeft ongetwijfeld ook de nodige impact op wie je vandaag bent.

Steven Van Mol, Leadership expert, gaat op zoek naar de impact van "plek" op ons leven. Als essentiële, misschien wel belangrijkste factor van geluk. Je plek krijgen, vinden, innemen, hebben.  Als mens en als human capital professional. Hoe we mensen hun plek geven binnen de maatschappij en binnen onze organisaties. In het tweede artikel over 'plek' onderzoekt Steven hoe het uiten van gevoel binnen organisaties nieuwe inzichten oproept. Hoe het niet uitspreken van gevoel tot vervormingen leidt. Hoe gevoel leidt tot betere beslissingen en een groter draagvlak. En uiteindelijk betere resultaten.

0
Werkplek
50-50
midden

Psychologische veiligheid

Een essentieel ingrediënt van een open leercultuur

Psychologische veiligheid en leren in organisaties: ze gaan hand in hand. Dat hebben Elke Ruelens, L&D experte en Matthias Eeckhout, Assessment Manager, ervaren toen ze verschillende invalshoeken samenbrachten voor een project rond psychologische veiligheid binnen Skill BuilderS. 

0
Psychologische veiligheid
50-50
midden

Empowerment: een no-brainer?

De meeste van onze klanten dragen empowerment hoog in het vaandel. Ook bij Skill BuilderS maakt empowerment deel uit van de bedrijfscultuur, die we intern en extern uitdragen. Zelf hebben we het altijd gezien als een natuurlijke vorm van ontvoogding waarbij een medewerker naar meer autonomie en verantwoordelijkheid groeit.

Maar is empowerment voor iedereen evident en zijn er voorwaarden nodig die ingevuld moeten worden om van succesvol empowerment te kunnen spreken? Steven Van Mol, Leadership expert bij Skill BuilderS, geeft zijn kijk op de zaken.

 

0

De kracht van introvert (zelf)leiderschap

Onderzoek toont aan dat extraverten vaker promotie maken dan introverten en dat je ook meer extraverten dan introverten terug vindt in leidinggevende posities. Maar is dat terecht? Welke vaardigheden onderscheiden de introvert van de extravert? En wat is het verband tussen reflectie en (zelf)leiderschap?

0
Empowerment
50-50
midden

Zijn je kernwaarden in steen gebeiteld?

Dat je plannen en dromen doorheen de jaren veranderen, is niet meer dan logisch. Prioriteiten en omstandigheden veranderen, en je doelen veranderen mee. Geldt dit ook voor onze kernwaarden? Zijn ook zij onderhevig aan evolutie?

0
Zijn je kernwaarden in steen gebeiteld
50-50
midden

Veranderende waarden

Waarden kunnen doorheen ons leven veranderen. Hoe komt het dat de ene mens zijn 'goede voornemens' of doelen opgeeft en de andere daadwerkelijk iets in zijn leven verandert

Leef jij je eigen waarden? 

Soms gebeurt het dat je gedrag haaks staat op wat je eigenlijk wil. Skinner stelt dat onze omgeving en de fases van ons leven een niet mis te onderschatten invloed hebben op onze waarden en de keuzes die we maken. Leef jij je eigen waarden?

Is gedragsverandering moeilijk?

De voordelen van ons oude (soms destructieve) gedrag leveren op korte termijn meer op en daarvan loskomen kost ons veel energie en moeite. Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag?  

Is zelfkennis de sleutel tot verbinding?

Ken jij je eigen sterktes en valkuilen en herken je deze ook bij anderen? Helpt zelfkennis je om makkelijker te connecteren met anderen?

0
Link tussen waarden en gedrag
50-50
midden

Wat zijn de skills van de toekomst voor de HR Business Advisor?

De HR business partner of advisor kruipt alsmaar meer in de rol van een consultatieve business partner. Was HR vroeger de vertrouwenspersoon om alle HR-gerelateerde topics even op te lossen, dan wordt zij vandaag meer een interessante challenger. 

Niet alleen mag je nog steeds verwachten dat HR de processen kent en je naar de juiste kanalen en services begeleidt. Maar daarnaast gaat vooral in andere HR-domeinen de lat hoger. Steven Van Mol, Managing Partner en Leadership expert bij Skill BuilderS, geeft in het #ZigZagHR-tijdschrift zijn kijk op de HR Skills van de toekomst.

0
HR Advisor
50-50
midden

Het komt wel goed

Vandaag zijn de IJslanders gelukkiger dan voor de crisis van 2008 ... Hoe kijken ze vandaag naar de coronacrisis? Steven Van Mol, Managing Partner en leadership expert bij Skill BuilderS, blikt terug naar 2008.

Toen in 2008 drie Ijslandse banken, die te groot waren om te redden, ten onder gingen, ging ook Ijsland onderuit. De Kroon verloor op een week 50% van haar waarde, de aandelen-index zakte met 95% en zowat alle ondernemingen gingen failliet. De Ijslanders kwamen de crisis te boven. Hoe? Wat? Waarom? En wat betekent het fenomeen van Þetta reddast, wat zoveel betekent als “het komt wel goed”. Steven licht toe. 

0
Ijsland
50-50
midden

De branie van Icarus, de wijsheid van de boer

Zal deze ongekende crisis opnieuw een grote generatie baren? De laatste generatie die als dusdanig bekeken wordt, is deze die na de Tweede Wereldoorlog het land heropbouwde. De generatie net na de Tweede Wereldoorlog is een generatie die hard werken hoog in het vaandel droeg en zorgzaam omsprong met bezit. Eenvoud en dankbaarheid waren dagelijks beleefde waarden

Steven Van Mol, Managing Partner bij Skill BuilderS en leadership expert neemt ons mee in de geschiedenis waarin elke nieuwe generatie zich afzet tegen de voorgaande en vraagt zich af: 'Wat zal deze generatie nodig hebben om succesvol te zijn?'.  

0
Icarus
50-50
midden

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor