Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Gedragsverandering.jpg
Inzicht

Is gedragsverandering moeilijk?

Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag? Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? Kathy Van Deun, trainer, coach en gedragsveranderaar, licht in onderstaand inzichtsartikel toe dat veranderen een leerproces is, met vallen en opstaan.

In het inzichtsartikel Veranderende waarden zoomde Kathy Van Deun - trainer, coach en gedragsveranderaar – in op het belang onze waarden te ontdekken en in functie daarvan je doelen te bepalen in het besef dat je waarden tijdens je leven kunnen veranderen en dus ook je doelen.    

In het inzichtsartikel Leef jij je eigen waarden werd aangehaald hoe belangrijk het is om je waarden naar concreet gedrag te vertalen. Soms zullen er obstakels of beren op de weg zijn die onze waarden uitdagen én onze doelen dreigen te saboteren. Soms zal ons gedrag haaks staan op wat we ‘echt’ willen of nastreven.  

De voordelen van ons oude (soms destructieve) gedrag leveren op korte termijn meer op en daarvan loskomen kost ons veel energie en moeite.  

De hamvraag in dit inzichtsartikel is: Hoe komen we los van ons oude (niet gewenste) gedrag én hoe kunnen we plaatsmaken voor nieuw gewenst gedrag?  

Wat maakt gedragsverandering zo moeilijk? 

Gedrag is de zwakke schakel bij veranderingen. In ons brein zijn er twee soorten processen die elkaar tegenwerken.  

Wanneer je beslissingen neemt, gebruik je twee verschillende denksystemen. 

  • Denksysteem 1 is snel, automatisch, emotioneel en onderbewust. 
  • Denksysteem 2 is langzamer en doelbewuster. Je denkt na over verschillende overwegingen, verschillende concepten en weegt alle opties af. 

Terwijl jij een beslissing neemt, doorloop je twee totaal verschillende denkprocessen. In de literatuur spreekt men van ‘dual-proccesing’. 

Het concept van denksysteem 1 en 2, ontwikkeld door psycholoog Daniel Kahneman (auteur van Thinking Fast and Slow), zegt dat besluitvorming niet volledig gebaseerd is op bewust, rationeel denken, integendeel. 

Enerzijds stelt Daniel Kahneman dat we bewuste plannen maken en anderzijds stelt hij dat ons brein primair ingericht is op het automatisch herhalen van gedrag dat ‘werkt’ en ‘weinig moeite kost’ of met andere woorden: gewoontegedrag of automatisch gedrag. 
Ons brein streeft naar ‘cognitief gemak’: het is gericht op voldoende bereiken met weinig moeite.

Volgens Ben Tiggelaar en de wetenschappelijke wereld is het veranderen van gedrag moeilijk omdat we sterk de neiging hebben om pijn, ongemak en verlies te vermijden. Dit belemmert in vele gevallen onze motivatie om te leren en te experimenteren en om verandering door te voeren.

Fouten maken mag’, klinkt bijvoorbeeld wel mooi, maar diep in ons brein klinkt er een stemmetje dat waarschuwt: ‘Fouten maken is gewoon fout. Niet doen!’

Skinner op zijn beurt stelt dat onze omgeving zowel fysiek als sociaal een grote invloed heeft op ons gedrag.  Een voorbeeld: als we een grotere maaltijd of een groter bord voorgezet krijgen, dan eten we meer. Slechts weinig mensen realiseren zich hoeveel invloed hun directe omgeving heeft. Als de omgeving niet wijzigt, dan is gedragsverandering niet makkelijk.

De Ladder: hoe kunnen we gedrag succesvol veranderen?

Ben Tiggelaar schreef een pragmatisch boek over hoe we kunnen loskomen van oude gewoontes en hoe we nieuw gedrag kunnen eigen maken.  

Tijdens ons learning traject ‘Op exploratie naar de leider in jezelf’ gaan we concreet aan de slag met de Ladder. 

De Ladder is een eenvoudig model om gedragsverandering te ordenen. Stel je een ladder voor met drie treden:

  1. De bovenste tree is het doel dat je nastreeft. Oftewel het resultaat, de ontwikkeling die je wilt zien. Een voorbeeld: ik wil werken aan het geven en ontvangen van feedback.
  2. De middelste tree is het gedrag dat nodig is om dat doel dichterbij te brengen. Concreet, helder geformuleerd gedrag in kleine stapjes.  Een voorbeeld: voortaan geef ik 2x per week feedback. 
  3. De onderste tree is de support, de ondersteuning die nodig is om je gedragsvoornemen ook echt uit te voeren. Technieken die gedrag op gang helpen en houden. Een voorbeeld: Ik lees een boek over geweldloze communicatie en plan een wekelijks reflectiemoment in. Heb ik 2x per week actief feedback gegeven?  Daarnaast deel ik mijn doel met collega’s en mijn leidinggevende. 

Aan de slag

Werken met De Ladder doe je als volgt. Je plant eerst je verandering ‘van boven naar beneden’. Je kiest je doel, je vertaalt het naar gedrag en je kiest je support.

Vervolgens ga je aan de slag. Je verifieert ‘van onderen naar boven’ of het werkt. Je zorgt dat je supporttechnieken op orde zijn, daarna probeer je het nieuwe, gewenste gedrag uit en zo werk je toe naar je doel. Onderweg kijk je hoe het gaat en stuur je bij.

Veranderen is een leerproces. Je moet niet bewijzen dat je aanpak klopt. Je moet een aanpak vinden die werkt voor jou en die je doel dichterbij brengt. Dat is de maatstaf.

Lees ook:

Interesse om hierover meer te weten? 

Ontdek ons learning traject 'Op exploratie naar de leider in jezelf'

Tijdens dit boeiend en inspirerend groeitraject investeer je in een diepere verbinding met jezelf om je (nog) beter te kunnen verbinden met anderen. Leer je hoe je kan loskomen van ongewenste oude gedragspatronen. 

Ontdek ook het artikel in #ZigZagHR

Kathy Van Deun, gedragsveranderaar en trainer bij Skill BuilderS, scheef samen met Elke Ruelens, L&D Expert bij Skill BuilderS, een inspirerend artikel in #ZigZagHR over wat precies gedragsverandering moeilijk maakt en waarom het vaak veel energie en moeite kost.

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Deconnecteren natuur

De-connectie

Inzicht

Ben jij vastgekluisterd aan je smartphone? Ook 's avonds wanneer je je voorneemt om even te de-connecteren en bij te tanken voor de volgende dag? Het is tegenwoordig geen evidentie om even offline te gaan in dit, steeds veranderende, digitale tijdperk. Lees en ontdek hoe ook onze coach Sanne Branders af en toe worstelt met het tijdig uitzetten van haar smartphone.  

Skill BuilderS & werkschakelpunt Aalst

Nieuw - Werkschakelpunt Aalst

Nieuws

Skill BuilderS zet mee haar schouders onder het werkschakelpunt van Aalst! Met het werkschakelpunt willen we samen met lokale partners, werkgevers en werknemers een alternatief bieden op de arbeidsmarkt. Dit doen we door in te zetten op duurzame werk-naar-werk trajecten. Dit kan gaan over tijdelijke of permanente transities, maar ook over het delen van werknemers of de herinstroom na langdurige ziekte. 

 

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor