Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/5%20succesfactoren%20naar%20een%20nieuwe%20professionele%20uitdaging%20-%20visual%20%281080%20x%20200%20px%29%20%281%29.png
Inzicht

De 5 succesfactoren in een outplacementtraject

Bij Skill BuilderS hechten we veel belang aan ‘werken op maat’ en ‘werken op het tempo van elke coachee afzonderlijk’. Ook in onze outplacementbegeleiding. Ivan Dauwe, outplacementcoach bij Skill BuilderS, licht aan de hand van een getuigenis toe hoe hij de 5 succesfactoren in een outplacementtraject afstemt op de persoonlijke situatie van de coachee.

Mijn collega had me reeds gebrieft over Esther, haar persoonlijke situatie en over de verwachtingen die ze had t.o.v. haar outplacementcoach. ‘De druk was hoog'. Als coach weet ik hoe ik hiermee best omga. De kennismaking verliep onmiddellijk vlot en hartelijk, ook al voelde ik direct heel veel pijn en verdriet bij haar omwille van het ontslag. De zeer fiere, welbespraakte dame deed ijverig haar best om dit niet te laten doorwegen in het gesprek.

1.    Kunnen omgaan met tegenslag

Als coach moet je dan zeer goed aanvoelen in welke fase van ‘rouwverwerking’ je coachee zich bevindt tijdens een eerste gesprek. Ruimte laten voor ventilatie is enorm cruciaal. Net zoals oprecht luisteren, begrip en empathie tonen. Ik heb toen ook gepolst naar depressieve symptomen en gevraagd of ze – buiten mij als outplacementcoach – nog extra professionele hulp kreeg. Dit was gelukkig zo, Esther ging ook naar een therapeut. Coaching is geen therapie.

Als outplacementcoach heb ik voldoende tijd en ruimte gelaten om het ontslag te verwerken. Om nieuwe uitdagingen succesvol aan te gaan, is het belangrijk je ontslag te aanvaarden of op z’n minst een plaats te geven in je leven. En dat neemt tijd. Elke situatie is anders en elke persoon is anders. 

2.    Weten wat je wil

De ontslagverwerking is een eerste grote stap in persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heb ik met Esther hard gewerkt op nog meer zelfinzichten. Esther was 59 jaar en had uiteraard al een adequaat zelfinzicht. Ze kende haar kwaliteiten en valkuilen. We hebben zowel in coaching gesprekken als in workshops de scherpe kantjes wat meer verfijnd, vooral in haar communicatiestijl, hetgeen ze achteraf erg apprecieerde. Zelfleiderschap was hier een heel belangrijke factor.
Naarmate de tijd verstreek, begon ze meer in zichzelf te geloven en was de tijd rijp om het oriëntatieproces op te starten:

  • Wat wil ik nog?
  • Wat kan ik nog?
  • Welke hulp kan ik gebruiken om extra vaardigheden te ontwikkelen om me klaar te stomen voor de huidige arbeidsmarkt?
  • ….

3.    Jobdoelwit

Hoe bereid je een outplacement-coachee dan voor op het zoeken van een nieuwe professionele invulling? Deze derde fase is een zeer belangrijke fase in de outplacementbegeleiding, en opnieuw bij elke coachee anders. Bij de ene persoon kan dit zeer lang duren, andere personen beschikken dan weer over een uitgebreide skillset waardoor dit minder tijd in beslag neemt. Dit was het geval bij Esther. Na enkele leuke en pittige discussies over het al dan niet vermelden van leeftijd op haar CV en dergelijke, hadden we snel een mooi CV en motivatiebrief klaar en wist ze voor welk type jobs ze zich opnieuw wilde smijten. 

4.    Voldoende tijd spenderen om werk te zoeken

Toegegeven, ook dit was een pad met vallen en opstaan. Ik heb Esther vaak moed ingesproken na een zoveelste ‘neen’ of ‘net niet’ “. Dit is een harde realiteit waarmee vele mensen die actief solliciteren naar werk, geconfronteerd worden. Omgaan met tegenslagen en steeds weer veerkrachtig verder doen om het doel te bereiken, ... het vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Daarin moeten we als coach goed en zorgzaam begeleiden. 

5. Gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen

Vaak zet ik ook mijn eigen netwerk in om mijn coachees te helpen in hun zoektocht naar een passende job. Ik contacteer mijn netwerk, stel mijn coachees via verschillende communicatiekanalen aan hen voor. Toegegeven, anno 2023, worden professionals overstelpt met erg veel platforms. Naar mijn ervaring is en blijft Linkedin hier het medium bij uitstek. Ook in mijn workshops ‘The positive power of (posting on) Linkedin', tracht ik deze boodschap met impact over te brengen. Heel vaak met succes!

Esther was aanvankelijk moeilijker te overtuigen om actiever te worden op Linkedin. Daar blikken we nu nog vaak lachend op terug. Jawel, ook na het beëindigen van het outplacementtraject, hebben wij nog regelmatig contact. Dat is ook het mooie aan onze job, de dankbaarheid van vele mensen en het blijvend contact.

Uiteindelijk is alles goed gekomen, dit was ook hetgeen ik Esther op de allereerste dag verteld heb. Het mooie aan zulke intensieve outplacementbegeleidingen, is dat mensen dit na verloop van tijd en op eigen tempo uiteindelijk zelf beseffen…..En hun dankbaarheid geeft mij dan weer vleugels om elke keer opnieuw met heel veel energie mijn job als outplacementcoach op te nemen.

Wil je hierover graag in detail spreken?

Aarzel niet en contacteer ons!

0

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

explore your options

Voldoende tijd spenderen om werk te zoeken….

Inzicht

In een outplacementtraject kijken onze coaches er nauwlettend op toe dat coachees niet te snel overgaan tot het zoeken van een nieuwe uitdaging. Uiteraard is het de kerntaak van onze coaches om mensen terug aan het werk te helpen, maar des te belangrijker is dat de nieuwe job om de juiste redenen moet aangevat worden én zeker ook op het juiste tijdsstip. Ivan Dauwe, outplacementcoach bij Skill BuilderS, licht dit toe aan de hand van een getuigenis.

Outplacement case

Weten wat je wil

Inzicht

In een outplacementtraject is de ontslagverwerking een eerste grote stap in persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werken onze coaches op zelfkennis en zelfinzichten. Je innerlijke saboteurs en je drivers kennen, kan heel bevrijdend werken. Het is vaak een belangrijke stap naar effectieve veranderingsprocessen. Vervolgens moet je bij jezelf ontdekken wat je precies wil bereiken op professioneel vlak. Onze outplacementcoach Ivan Dauwe getuigt zelf over het veranderingsproces dat hij jaren geleden doormaakte.

50-plusser

50+ op de arbeidsmarkt

Inzicht

Dat 50-plussers heel wat te bieden hebben op de arbeidsmarkt, weten we bij
Skill BuilderS maar al te goed. Toch ondervinden onze coachees elke dag opnieuw heel wat vooroordelen van werkgevers. Er leven blijkbaar onzekerheden en vragen m.b.t. hun employability.
 
Midden oktober organiseerde onze coach Heleen Claus een fysieke workshop waar een groep '50-plussers op zoek naar werk' met elkaar in gesprek gingen. 

Waarom kost het de 50-plusser vaak onnodig veel tijd en moeite om een job te vinden? 

Contacteer ons

Jouw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor