Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner-wij.jpg

Van goed naar GOUD

Vertrouwen vormt de basis van een goed functionerend, samenhangend team. Teamvertrouwen groeit voort uit de kwetsbaarheid van de leden. Eens er vertrouwen is, voelen teamleden zich veilig om te zeggen wat ze willen zeggen en durven ze vragen stellen en elkaar positief uitdagen.

De kracht van vertrouwen

Door open en onbevreesd te werken en samen tot acties, initiatieven en oplossingen te komen, worden teamleden betrokken en gemotiveerd. Zij zetten zich in voor gezamenlijke doelstellingen en zullen elkaar hierover aanspreken. 

Het uiteindelijke doel van het opbouwen van meer vertrouwen, gezond debat, betrokkenheid en verantwoordelijkheid is één ding; het behalen van resultaat is een ander belangrijk punt. Is jouw team klaar om te excelleren binnen een open en veilig werkklimaat? 

0
Visual
50-50
midden

Klinkt dit jou bekend in de oren?

 • Samen wil ik tot een cohesief team komen.
 • Ik wil een psychologisch veilige omgeving creëren voor mijn team.
 • We willen elkaar stimuleren en aanspreken om tot optimale resultaten te komen.
 • Ik wil mijn team en teamleden (h)erkennen in hun sterkten en ontwikkelpunten 
 • Ik wil werken aan een team dat elkaar versterkt, waar complementariteit benut wordt.
 • We zoeken naar een hogere teamconnectie op een energetische en toffe manier.
 • We willen de diversiteit in ons team optimaal begrijpen en benutten.
0
Visual take aways
Kalender
50-50
midden

Take-Aways

 • Werken op vertrouwen voor een performante samenwerking
 • Elkaar versterken en complementariteit benutten
 • Elkaar feedback geven en elkaar doen groeien
 • Connecteren en verbinden op interpersoonlijk en teamniveau
 • Samen bouwen aan een team met verantwoordelijkheid
 • Benutten en erkennen van elkaar sterktes 
 • Gezamenlijk tot goede teamafspraken komen
0

Topics op de agenda

 • Bouwen aan een veilige leeromgeving & cohesief team
 • Teamafspraken over hoe met elkaar in dialoog gaan
 • 5 essenties van een high performing team
 • Collectieve doelen en aansprakelijkheid 
 • Rollen en verantwoordelijkheden voor teamafspraken 
 • Geven, ontvangen en vragen van feedback
 • ONS teamcharter 
0
50-50
rechts

Voor wie is deze workshop?

Voor elke team dat SAMEN wil bouwen aan een performant team dat schittert in samenwerking en het behalen van uitmuntende resultaten.

Dit traject is erkend door de Vlaamse overheid. Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille Vlaanderen. Kleine ondernemingen krijgen 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Je kan maximaal € 7.500 steun per jaar krijgen. 

Download hier het groeitraject

0
67-33
midden

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid, sleutel voor eigenaarschap

Inzicht

Vertrouwen, psychologische veiligheid, … het zijn begrippen die vaak opduiken in een context van teamontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat ze beide essentieel zijn in een organisatie voor de uitbouw van een gezonde en effectieve samenwerkingscultuur.
Een cultuur van psychologische veiligheid zou maken dat medewerkers sneller en meer eigenaarschap opnemen. Hamvraag is: op welke manier kan je als organisatie het eigenaarschap van je medewerkers versterken?
In onderstaand inzichtsartikel zoomt Hilde Brackeva, HR Strategist bij Skill BuilderS, hierop in en reikt alvast 5 praktische tips aan.

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid

Inzicht

Een essentieel ingrediënt van een open leercultuur

Psychologische veiligheid en leren in organisaties: ze gaan hand in hand. Dat hebben Elke Ruelens, L&D experte en Matthias Eeckhout, Assessment Manager, ervaren toen ze verschillende invalshoeken samenbrachten voor een project rond psychologische veiligheid binnen Skill BuilderS. 

Competentiedenken

Competentiedenken als antwoord op de 'War for Talent'

Inzicht

Wat zijn de uitdagingen van de toekomst en hoe kan HR hier een rol in spelen?
In 2024 verplicht de arbeidsdeal 5 verplichte opleidingsdagen aan te bieden aan medewerkers. Hoe pakt de werkgever dit best aan met een nu al te hoge werkdruk?
Hoe vinden we in de toekomst voldoende personeel? Hoe zal alles verder evolueren met de structurele arbeidskrapte en de 'war for talent'? 

Stuk voor stuk vragen die meerdere Belgische KMO’s wakker houden.
Marieke Van Lysebetten, HR Consultant bij Skill BuilderS, deelt haar inzichten over competentiedenken en legt vanuit haar job de link met de structurele arbeidskrapte.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor