Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraag je je af of hoe Skill BuilderS jouw ideale partner kan zijn? Wens je meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met jou mee!

/sites/default/files/public/header-images/Banner%20website%20-%20CSR%20mens-02.png

Respect voor de mens

De mens staat centraal in alles wat wij doen. En als we hem helpen zijn talent te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten, dan doen we dat uiteraard met veel respect voor zijn persoon.

 

 • Skill BuilderS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. We werven aan op basis van competenties en kwaliteiten, niet in functie van afkomst, leeftijd, geloofsovertuiging of gender. Meer nog, we select on values and hire for potential. Onze vacatureteksten bevatten dan ook geen taal die bepaalde groepen uitsluit. Het team van recruiters is divers en erg betrokken. Er worden verschillende kanalen gebruikt om te adverteren en zo ook minderheidsgroepen te bereiken. Het interviewproces verloopt in stappen, waarbij collega’s uit verschillende teams en met verschillende functies de kandidaat bevragen naar competenties en vaardigheden.
 • Gender, leeftijd of diploma maakt geen verschil in hoe we de zaken samen aanpakken. We empoweren onze Skill Buildervrouwen, die 70% van ons team uitmaken. Alle collega’s hebben dezelfde kansen om volwaardig deel te nemen aan de kantoorbeleving en de werkcultuur.
 • Om een gezonde work-life balans te bewaken, kunnen onze Skill BuilderS hun werkcontext optimaal afstemmen op hun persoonlijk leven via onder meer flexibele werktijden en thuiswerk.
 • We garanderen een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende participatie aan de arbeidsmarkt (cfr. decreet van 8 mei 2002).
 • Onze Skill BuilderS beschikken over een buddy en kunnen interne loopbaangesprekken aanvragen wanneer zij dieper willen ingaan op hun persoonlijke vragen, sterkteanalyse of loopbaanpad.
 • Vérder met ieders talent als missie, geldt ook binnen onze organisatie. Dankzij ons talentenplatform slagen we erin onze collega’s in te zetten voor de projecten waar zij energie van krijgen.
 • We stimuleren levenslang leren en bieden een uitgebreid opleidingsplatform aan. Hierdoor bouwen we mee aan een hogere kennis en wendbaarheid. Via het Flex Income Plan kunnen collega’s daarenboven zelf opleidingen kiezen en bekostigen.
 • We communiceren open en transparant en betrekken elke collega dankzij onze vlakke organisatiestructuur en vlotte communicatielijnen.
 • We leren onze klanten om diversiteit als een kracht te zien. De tips die we hen geven om vooroordelen, stereotypering en discriminatie tegen te gaan, passen we uiteraard ook toe in onze eigen organisatie. Door onze diverse medewerkers weerspiegelen we steeds beter onze omgeving en kunnen we ook de noden van onze klanten beter capteren. Wij geloven dat we erg veel kunnen leren van mensen met een ander wereldbeeld. Niet voor niets promoten we nieuwsgierigheid, moedigen we aan om vragen te stellen en mekaar te begrijpen. Verschillen worden omarmd en gezien als een meerwaarde.
 • Een gezonde werkomgeving, healthy teambuilding, yogalessen, een veerkrachtopleiding, fietsvergoeding: bij Skill BuilderS waken we mee over de fysieke en mentale gezondheid van onze mensen. Daarnaast sponseren we graag de sportieve initiatieven die collega’s aanbrengen (volleybal, Race for the Cure, fietsleasing…). Er is fruit op de werkplek en mogelijkheden om die werkplek ergonomisch in te richten. Waar mogelijk installeren we ook buitenwerkplekken waar we onze klanten kunnen ontvangen.
 • Teamspirit en groepsgevoel vinden we heel belangrijk. We willen dat iedere Skill Builder zich thuis voelt in onze community, ook al werken we op verschillende locaties en hebben we verschillende achtergronden.
 • Dat ‘anders zijn’ kan enkel floreren in een veilige omgeving met gedeelde doelen. Werken aan vertrouwen verhoogt het algemeen welzijn. Om die reden zet Skill BuilderS actief in op ‘vertrouwen’ als basis van een gezonde en succesvolle samenwerking. Hierop wordt jaarlijks gewerkt tijdens de Lencioni-sessies. We gaan met het team in dialoog over hoe we het vertrouwen kunnen versterken. Daarnaast is ‘respect’ een van onze basiswaarden. Of anders vertaald, een voorwaarde om hier te mogen werken.
 • Een veilige werkomgeving weerspiegelt zich in de acties die we op poten zetten inzake psychosociaal welzijn, acties tegen eventuele agressie van onze klanten en een cultuur van openheid.
 • Dankzij onze Less Stress Academy zijn wij in staat onze eigen collega’s die een hoge werkdruk ervaren, te begeleiden naar een efficiënte agenda waarin transparante communicatie naar leidinggevende en het team centraal staat. Geen one size fits all, maar wel een gediversifieerde aanpak om goed met stress en werkdruk om te gaan.
 • Reeds meerdere collega’s vonden hun weg terug naar onze organisatie na een tijdje elders te hebben gewerkt.  Deze kennis- en expertiseverrijking omarmen we en zetten we graag terug in.
 • Skill BuilderS zet in op waardig werk en een duurzame economie, onder meer door het begeleiden van kansarme groepen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door werkgevers te overtuigen om werkzoekenden een kans te geven, door op zoek te gaan naar stageplaatsen en mogelijkheden tot werkplekleren.
 • We creëren een positieve werkomgeving waarin onze werknemers worden aangemoedigd om te innoveren, hun ideeën te delen en hun prestaties te vieren.
0

Zie ook:

0

Respect voor het milieu

De mens – de focus van onze activiteiten – heeft baat bij een gezonde leefomgeving. Daar draagt Skill BuilderS met plezier een steentje aan bij.

0
respect voor de planeet

Respect voor de maatschappij

Onze missie is sowieso al maatschappelijk geïnspireerd, nl. talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Dat maakt niet alleen mensen en bedrijven beter, maar ook onze omgeving. Daarnaast zoeken we bewust nog meer maatschappelijk engagement op. Zo  ondersteunen we hulporganisaties en goede doelen in hun financiële en operationele werking.

0
Respect voor de maatschappij
50-50
midden

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Pink Monday

Pink Monday

Nieuws

15 januari 2024 - Pink is the new blue
Geef jij ook een roze twist aan Blue Monday, de meest sombere dag van het jaar? Zo maken we samen met Pink Ribbon van deze 15de januari een echte Pink Monday, een dag vol hoop en steun. 

Recruitment

Rekrutering? Een zaak van de medewerkers zelf

Nieuws

Vérder met ieders talent. Daar staan we voor bij Skill BuilderS. Want wie vandaag zijn talenten ontdekt, ontwikkelt en inzet, is beter gewapend voor de toekomst. Van een eenvrouwbedrijf dat HR advies gaf in 1986 ontpopte Skill BuilderS zich tot een HR partner met meer dan 300 medewerkers, die jaarlijks meer dan 15.000 men­sen in of naar een job coachen. Maar hoe zetten we in op rekrute­ring en duurzame talentontwikkeling van onze eigen medewerkers? Lesley Arens van het HR-vaktijdschrift #ZigZagHR vroeg onze Human Capital Manager, Ruth Van Impe, naar haar inzichten.

Contacteer ons

Jouw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
Combilogo Vlaanderen en ESF
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor