Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner15.jpg
Oplossing

Competentieworkshops

Weten uw mensen waar ze staan en waar ze naartoe willen? Met maattrainingen timmeren zij gericht aan hun competenties en aan de toekomst van het bedrijf.

Flexibele trainingspartner nodig?

U wilt leidinggevenden, teams en medewerkers nieuwe competenties aanleren om hen optimaal inzetbaar te maken. U versterkt zo uw organisatie. Tegelijk versterkt u de loyaliteit van uw mensen door in hen te investeren.

Is er nood aan interne expertise en zoekt u een trainingspartner die flexibel is qua timing, locatie en inhoud? Reken op ons.

Competentieworkshops op maat

Na een oriëntatiegesprek stellen we u een maattraject voor, waarbij we putten uit trainingen in één of meer van deze onderwerpen:

Change

Uw mensen krijgen inzicht in de universele kenmerken van een veranderingsproces en de diverse reacties die dit oproept. Ze leren zelf omgaan met verandering en deze ombuigen in hun voordeel. Ze gaan naar huis met praktijktips om hun gewenste situatie te bereiken.

Loopbaanontwikkeling

Waar liggen de talenten en motivatie van uw medewerkers? Hoe willen ze professioneel evolueren? Welke arbeidsgebieden, rollen en werkvelden passen (ook) bij hen? Na deze workshop hebben ze een Persoonlijk LoopbaanOntwikkelingsPlan.

Netwerken

Veel van uw mensen netwerken, maar weten niet hoe dit professioneel aan te pakken. Deze training helpt hen om hun netwerk in kaart te brengen, efficiënt aan te spreken en professioneel te beïnvloeden waar nodig. Zo versterken ze hun impact.

(Intern) solliciteren

Ook bij interne sollicitatiegesprekken is het belangrijk om een correcte indruk te geven door stress te beheersen. In deze workshop ontdekken medewerkers tal van do’s en don’ts, leren ze zich te onderscheiden en oefenen ze d.m.v. een rollenspel.

Omgaan met tegenslagen

Het pad van uw medewerkers loopt niet altijd over rozen. Deze training geeft mensen inzicht in de werking van hun brein zodat ze constructief omgaan met tegenslag. Ze leren ook om hun focus te verleggen naar zaken waarop ze wel invloed hebben.

Hindernissen ombuigen

Vaak zijn het niet de externe drempels waardoor iemand zijn/haar doel niet bereikt, maar interne overtuigingen. In deze workshop leren uw medewerkers hun drempels herkennen, ermee omgaan en ze ombuigen naar hulpbronnen m.b.v. hun innerlijke ‘drivers’.

Effectievere relaties

In deze training (her)ontdekken mensen hun gedrags- en communicatiestijl en die van hun collega’s. Ze verkennen de sterke en minder sterke kanten ervan. Ze krijgen inzichten en tools om de effectiviteit van hun relaties met collega’s en klanten te verhogen.

Personal branding

Elkaar kennen is één van de sleutels tot effectieve samenwerking. Deze workshop helpt medewerkers om hun skills helder te verwoorden en van hun naam een sterk merk te maken. Zo weten collega’s wie ze zijn, (er)kennen ze hun expertise en doen ze er beroep op.

 

Perfectionisme

Perfectionisme leidt vaak tot stress en onzekerheid, hoewel veel mensen zich daar niet bewust van zijn. Van job veranderen helpt niet, zelfkennis wel. Deze training licht toe hoe perfectionisme ontstaat en wat de kenmerken en gevolgen zijn. Minder perfect heeft vaak meer effect.

Assertiviteit

Deze workshop gaat eerst dieper in op zelfwaarde als sleutel tot zelfvertrouwen, grenzen stellen en mentale vitaliteit. Daarna ontdekken uw medewerkers hun eigen gedragsstijl en die van hun collega’s, om tenslotte assertieve technieken aan te leren.

Veerkracht

Een gezonde portie stress houdt ons alert. Chronische stress daarentegen ondermijnt en kan leiden tot burn-out. Deze training geeft inzicht in stress, leert mensen er bewust en anders mee omgaan en verhoogt zo hun veerkracht.

De bonus? Na een traject koppelen we terug over de opportuniteiten en werkpunten uit de workshops. Waar nodig doen we suggesties voor nazorg, steeds met respect voor de privacy van elke medewerker.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Burn-out als selectiecriterium?

De zin en onzin van burn-out als selectiecriterium

Inzicht

Het aantal werknemers met burn-outklachten neemt jaar na jaar toe. Steeds meer burn-outpatiënten komen voor lange tijd op een ziekte- of invaliditeitsuitkering terecht. De regering wil dan ook meer inzetten op re-integratie van deze groep als oplossing voor het tekort aan krachten op onze arbeidsmarkt. Maar is het voor jou als werkgever wel een goede zet om een (ex-)burn-outpatiënt een kans te geven op de werkvloer? Saskia Poelmans, psycholoog en stress & burn-out coach bij Skill BuilderS, ging op onderzoek.

Ruth Van Impe, HR Manager bij Skill BuilderS geeft haar kijk op boemerang-rekrutering

Waarom (g)een ex-medewerker aanwerven?

Inzicht

Boemerang-rekrutering of het aanwerven van ex-medewerkers kan deel uitmaken van een rekruteringsstrategie en die begint al bij de offboarding. Maar waarom zou je inzetten op het gericht aantrekken van medewerkers die ooit het bedrijf (al dan niet vrijwillig) verlaten hebben? Lesley Arens van het HR-vaktijdschrift #ZigZagHR vroeg onze collega Ruth Van Impe naar haar visie. Ruth is HR Manager bij Skill BuilderS en zelf een mooi voorbeeld van een succesvolle boemerang-rekrutering.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor