We blijven geconnecteerd,
persoonlijk zoals altijd,
digitaal nog meer dan vroeger

Ontdek onze digitale oplossingen

Uw bedrijf in transformatie?

Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2_0.jpg

Visie op leiderschap

Leiderschap als sleutel tot talentmobiliteit.

Sommige organisaties slagen erin om talent aan zich te binden en in beweging te
brengen. Dit maakt hen aantrekkelijk, wendbaar en weerbaar.
Veel anderen niet. Het verschil zit in hun leiderschap

Bedrijven op de bres

We beleven een tijdperk van transformatie. Organisaties kraken in hun (oude) voegen. Het verloop bij jongeren piekt (38% bij min 30-jarigen in de eerste twee jaar). Burn-out en bore-out maken opgang.

De strategische vraag die het voortbestaan en de groei van uw organisatie bepaalt? Hoe trekt u de beste talenten aan, houdt u ze aan boord, ontwikkelt u ze optimaal en blijft u ze inzetten?

Talentmobiliteit maakt wendbaar en weerbaar. Enkele organisaties slagen daarin en worden wereldwijd als inspirerend voorbeeld aangehaald. Veel andere streven ernaar, maar lopen onderweg vast.

Talentmobiliteit en verbinding

Waarom slagen sommige organisaties er wel in om hun talent in beweging te brengen en andere niet? Leiderschap dat talentmobiliteit stimuleert en bijdraagt tot verbinding blijkt essentieel op 3 niveaus: 

  • Organisatie: leiderschap creëert een gezonde context waarbinnen talent zich optimaal ontplooit in verbinding met het doel, de waarden en de cultuur van de organisatie.
  • Anderen: leiderschap brengt teamleden in verbinding met hun talenten en die van anderen, en coacht hen om ze te ontwikkelen en in te zetten.
  • Zichzelf: zelfleiderschap brengt u in verbinding met uzelf om uw talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten als win-win-win voor uzelf, uw organisatie en de maatschappij.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Het ‘nieuwe normaal’ na COVID 19?

Inzicht
Blijf zorgen voor hechte teamdynamiek ook in virtuele tijden

Het ‘nieuwe normaal’ na COVID 19?

Hoe zal het ‘nieuwe normaal’ eruit zien nadat COVID 19 onder controle is? Willen we sterker uit deze crisis komen, dan moeten we de huidige challenges op ons pad omzetten in nieuwe kansen. Hoe zorg je, ook in virtuele tijden, voor (h)echte teamdynamiek? Sascha Klenke, expert trainer coach bij Skill BuilderS, geeft meer toelichting. Zijn inzicht is ook te lezen in de september-editie van het #ZigZagHR-tijdschrift.

Terugblik, open blik en vooruitblik

Inzicht
Onze coach Stefanie blik terug op 6 maand in ons kot, in onze bubbel, ...

Terugblik, open blik en vooruitblik

Deze week zijn we 6 maand na 13 maart 2020 en na de legendarische woorden: 'België gaat in lockdown'. Onze coach outplacement en loopbaanbegeleiding, Stefanie Vleeschouwer, kroop in haar pen en blikt samen met ons terug op de voorbije uitdagende periode. Hoopvol, want er zijn ook mooie aspecten aan deze onwezenlijke tijden die ons ongetwijfeld voorbereiden op een mooie toekomst.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor