Praktisch

xxxx

Jouw talentmobiliteit

Ga zelf aan het roer van je loopbaan staan. Ontdek, ontwikkel en zet je talenten optimaal in. Wij ondersteunen jou in elke stap van je loopbaan.

Bedrijf & Talent Mobility

Talent Mobility –  de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en inzetten is de sleutel voor een wendbaar, competitief bedrijf. Wij zetten er mee onze schouders onder.

Verder met ieders talent!

Organisaties en mensen die een rol willen blijven spelen in onze snel veranderende wereld, moeten hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. SBS Skill BuilderS draagt graag bij tot die talentmobiliteit. 

Contact

Vraagt u zich of hoe SBS Skill BuilderS uw ideale partner kan zijn? Wenst u meer info over één van onze trajecten? Geef ons een seintje. We denken graag met u mee!

/sites/default/files/public/header-images/banner2_0.jpg

Visie op leiderschap

Leiderschap als sleutel tot talentmobiliteit.

Sommige organisaties slagen erin om talent aan zich te binden en in beweging te
brengen. Dit maakt hen aantrekkelijk, wendbaar en weerbaar.
Veel anderen niet. Het verschil zit in hun leiderschap

Bedrijven op de bres

We beleven een tijdperk van transformatie. Organisaties kraken in hun (oude) voegen. Het verloop bij jongeren piekt (38% bij min 30-jarigen in de eerste twee jaar). Burn-out en bore-out maken opgang.

De strategische vraag die het voortbestaan en de groei van uw organisatie bepaalt? Hoe trekt u de beste talenten aan, houdt u ze aan boord, ontwikkelt u ze optimaal en blijft u ze inzetten?

Talentmobiliteit maakt wendbaar en weerbaar. Enkele organisaties slagen daarin en worden wereldwijd als inspirerend voorbeeld aangehaald. Veel andere streven ernaar, maar lopen onderweg vast.

Talentmobiliteit en verbinding

Waarom slagen sommige organisaties er wel in om hun talent in beweging te brengen en andere niet? Leiderschap dat talentmobiliteit stimuleert en bijdraagt tot verbinding blijkt essentieel op 3 niveaus: 

  • Organisatie: leiderschap creëert een gezonde context waarbinnen talent zich optimaal ontplooit in verbinding met het doel, de waarden en de cultuur van de organisatie.
  • Anderen: leiderschap brengt teamleden in verbinding met hun talenten en die van anderen, en coacht hen om ze te ontwikkelen en in te zetten.
  • Zichzelf: zelfleiderschap brengt u in verbinding met uzelf om uw talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten als win-win-win voor uzelf, uw organisatie en de maatschappij.

Relevante Tips, Nieuws & Inzichten

Coaching vaardigheden: een troef voor de toekomst!

Inzicht
Coaching wordt almaar relevanter

Coaching vaardigheden: een troef voor de toekomst!

Anno 2022 wordt coaching beschouwd als een essentiële vaardigheid voor de ontwikkeling van leiderschap, zowel vanuit professioneel als persoonlijk oogpunt.  
We leven in een snel veranderende en onzekere wereld en moeten ons voortdurend aanpassen. Brinda Priem, Associate Certified Coach en programma-directeur van Skill BuilderS Coaching Academy, licht toe waarom de ontwikkeling van persoonlijke coaching vaardigheden en de ondersteuning via coaching in die context relevanter zijn dan ooit.

Empowerment, een no-brainer?

Inzicht
Empowerment

Empowerment, een no-brainer?

De meeste van onze klanten dragen empowerment hoog in het vaandel. Ook bij Skill BuilderS maakt empowerment deel uit van de bedrijfscultuur, die we intern en extern uitdragen. Zelf hebben we het altijd gezien als een natuurlijke vorm van ontvoogding waarbij een medewerker naar meer autonomie en verantwoordelijkheid groeit. Maar is empowerment voor iedereen evident en zijn er voorwaarden nodig die ingevuld moeten worden om van succesvol empowerment te kunnen spreken? Steven Van Mol, Leadership expert bij Skill BuilderS, geeft zijn kijk op de zaken.

De zin en onzin van burn-out als selectiecriterium

Inzicht
Burn-out als selectiecriterium?

De zin en onzin van burn-out als selectiecriterium

Het aantal werknemers met burn-outklachten neemt jaar na jaar toe. Steeds meer burn-outpatiënten komen voor lange tijd op een ziekte- of invaliditeitsuitkering terecht. De regering wil dan ook meer inzetten op re-integratie van deze groep als oplossing voor het tekort aan krachten op onze arbeidsmarkt. Maar is het voor jou als werkgever wel een goede zet om een (ex-)burn-outpatiënt een kans te geven op de werkvloer? Saskia Poelmans, psycholoog en stress & burn-out coach bij Skill BuilderS, ging op onderzoek.

Contacteer ons

Uw uitdaging aan ons voorleggen? Meer info over één van onze trajecten? Geef een seintje, we denken graag met u mee!

Vind een kantoor

VDAB
Loopbaancheques
ESF
EU
Vlaanderen
Actiris Brussels
Kmo-Portefeuille
Certo
Qfor